Första sidan  

Markegångstaxa
1796

Ljustorps Hembygdsförening
Markegångstaxan verkar ha varit det pris olika varor åsattes när skatten betalades i natura. Sammanställningen är intressant därför att den visar det inbördes värdet mellan olika varor. Dokumentet ingår i den samling som bevarats i Ljustorps kyrkas torn.

6Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Olof Ulander

Uppdaterad 20130606