Första sidan  
  Bygemensam
historia

Ljustorpslöparen och dess historia

Den vackra Ljustorpslöparen finns i många Ljustorpshem och har sålts i lokala handarbetsbodar. Löparen är inte så gammal utan har sin upprinnelse i det tidiga 1980-talet. Karin Höglund berättar att Ljustorps Centerkvinnor hade en vävstuga hos familjen Sundell i Mellberg. Kursledare var från början Märta Pettersson och deltagare var Anette Sjöström, Karin Höglund, Kerstin Westerlund men det var många som deltog med färre vävprojekt, som ex  Vivi Johansson, Ingrid Bjuström, Karin Bergfors och Elise Edén. Man vävde bland annat bordsdukar i linne, ylleplädar, mattor och löpare.  Bland de vävande kvinnorna kom idén upp att de skulle göra en Ljustorpslöpare med en tydlig koppling till Ljustorp. Utgångspunkten var utsikten från Frötunabacken och där skulle Ljustorpsån, de böljande sädesfälten, bebyggelseinslagen, skogen och bergen finnas med.
Med denna grundidé vände man sig till Medelpads hemslöjd, Lovis Näsström,  för att få hjälp att utarbeta ett detaljerat mönster och vävnota, som skulle innehålla exakta färger, garn och bredder. Karin berättar att det första förslaget från Hemslöjden  tyckte gruppen inte om, men när Hemslöjden arbetat om sitt förslag accepterade gruppen mönstret.
I Ljustorps Centerkvinnors historieskrivning står att 1983 komponerades och vävdes Ljustorpslöparen till församlingsgården. Karin berättar att riktigt så blev det inte. Vävargruppen satte igång och vävde men alla ville  behålla sina vackra löpare själva.
Ingrid Olsson började väva löparen för löpande försäljning och därmed spreds kunskapen om löparen till en större allmänhet. Ingrid fortsatte att väva löparen i många år för försäljning.  Vävargruppen upphörde och när Ingrid Olsson (1925-1993) slutat upptäckte man så småningom att löparens mönster och vävnota tycktes ha gått förlorat. Lyckligtsvis återfann Anette Sjöström ett i sina gömmor. Yvonne Nilsson berättar att Ulla Nilsmar kontaktades 2004 och hon lyckades modernisera beskrivningen med då tillgängliga garner och vävde de 11 nya Ljustorpslöpare som KKF beställde till Församlingshemmet och som överensstämmer med originalet.
Mönstret och vävnotan finns nu bevarade hos flera i den gamla vävargruppen till dess nästa omgång löpare skall vävas någon gång i framtiden.

I löparens mitt finns den blå Ljustorpsån, sedan kommer de böljande sädesfälten, bäckar och det röda är skolan. Kyrkan kommer som ett smalt vit/svart band följt av den allt mörkare skogen upp på de höga bergen som omger dalgången. Löparen är 43 cm bred.
Ljustorp 20160223
Olof Ulander

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2016 Olof Ulander
Upprättad 20160223

                Uppdaterad 20160312