Första sidan  

Götas lekstuga

Ljustorps Hembygdsförening

Länsmuseet har beslutat sig för att bygga en lekstuga på Murberget mellan Spjutegården och kyrkan. På Ljustorps hembygdsförenings hemsida har man hittat en lämplig förebild i bild nr 10078. Den här artikeln försöker samla ihop fakta kring lekstugan och inbjuder till att lämna kommentarer.

Lekstugan byggdes av Axel Åström åt sin dotter Göta Åström född 19250515, gift Frölander.

 

Bild nr 10078Flickorna på bilden är från vänster Valgit Sundberg f 19250525 systern Evy f 19290307 och till höger Göta Åström. Se vidare Not1. Bilden är tagen ca 1935.
En äldre bild på lekstugan. Göta Åström berättade en gång för Torsten Sundberg att flickan på bilden var hon men att hon glömt vem pojken var. Bilden bör vara tagen 1928-1929.


Lekstugan placerades framför bostadshuset med utsikt mot Bruksgatan i Lagfors och dalen där Gustavs kyrka tronar.  Se kartan med pilen.

 

När Axel skulle börja bygga sin lekstuga fanns en känd förebild på bruket. Det var den lekstuga som inspektor Konstantin Petterson lät bygga åt sin dotter Ingrid Pettersson f 19181004.

 

Axel hade stora ambitioner med sitt bygge. Det var dubbla väggar, golv och tak med isolering emellan. Taket var dessutom vävspänt.  Inspiration hämtades också från den egna bostaden.

 

Göta gifter sig Frölander 1948 och flyttar till byn Öppom i Ljustorp. Hon får två pojkar i snabb följd, men det är först när det blir en flicka, Eva Marianne f 19571123, som flytten av lekstugan, från Lagfors till Öppom, blir av.

 

Ingrid Pettersson i sin lekstuga.


Götas lekstuga på plats i Öppom omkring 1960.

 


Bengt-Erik Frölander som är den äldsta pojken i syskonskaran Frölander minns att inredningen bestod av ett bord och några stolar. Det fanns, när lekstugan kom till Öppom, inga fasta inredningsdetaljer som spis, hyllor eller diskbänk.
Katarina Rönngren som är ca 10 år yngre än Eva berättar att hon och andra grannflickor gärna lekte i lekstugan. Det var få som hade en egen lekstuga. Att lekstugan var populär, kanske berodde på att storleken fick barnen att känna sig som i ett eget hem. Katarina minns att hon gärna ville ha en egen lekstuga, vilket fick hennes pappa att på sommaren ta hem en raststuga från skogen men det var inte alls samma sak för Katarina.
En annan grannflicka som minns lekstugan är Margareta Åhlin. Det som hon minns mest var att storleken var riktigt lagom för henne för att hon skulle känna sig bekväm. Ett speciellt minne som hon förknippar med lekstugan var att det fanns persienner i fönstret med breda lameller. Även hon fick sin pappa att bygga en lekstuga som han gjorde större vilket inte det heller föll så väl ut.

Eva med okänd framför stugan i Öppom. Här syns skorstenen i trä tydligt.Eva blir Öppom trogen och får 1983 en son Jonas Frölander Högstedt, som blir den tredje generationen som kan leka i lekstugan.
Så småningom ruttnar golvet ut.  Inga nya flickebarn syns i horisonten och det beslutas att stugan skall rivas.
Jonas som helst hade velat bevara hela stugan, tar ändå hand om utvalda delar som fönster, skorsten och dörr. De tar han med sig när han flyttar till Axels stuga i Lagfors och cirkeln är sluten för lekstugan som Axel Åström en gång byggde, ca år 1926.

Jonas håller på med en försiktig renovering av Axels stuga. Detaljer han minns från lekstugan dyker nu upp på olika ställen i Axels hus. Det blir klart att Axel använde material som tagits fram för bostaden även i lekstugan.


Under renoveringen av Axels hus känner Jonas igen pärlsponten i köket som var densamma
som den i lekstugan. Överdelen på fönstren i köket ovan är som lekstugans fönster.


Detaljbild av fönsterfoder. I lekstugan var de smalare men hade samma profilfräsningar.
Axel jobbade på brukets kraftstation och kunde installera elektricitet i lekstugan.

 

Utändigt omgavs lekstugans ingång av två stolpar med profiler som var likadana som de som fortfarande finns på Axels, numera Jonas hus i Lagfors.

 

Detaljerna av lekstugans olika delar kan nu beskrivas ganska detaljerat och en ny version byggas på Murberget anpassad till nya regler.
 

Note 1. Personidentifieringen startar med att flickan till höger är Göta. De två andra flickorna är av kläderna att döma systrar på besök med en ålderskillnad på ca 4 år och de äldsta flickorna är tämligen jämngamla. Götas son Bengt-Erik Frölander drog sig till minnes att Göta var kompis med Valgit Sundberg/Backlund. Valgit hade en syster Evy med rätt ålderskillnad. Valgits bror Torsten Sundberg påpekade att hans mormor var född Åström och umgänge i släkten var vanligt, så pusselbitarna för en plausibel identifiering föll på plats när släktskapet kunde verifieras.

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2021 Olof Ulander
Uppgjord 20210314

Ändrad 20210317