Första sidan fordon  

Presentationer

Ljustorps Hembygdsförening

Motorfordonens introduktion i Ljustorp 1920-1939, pdf

(Version E från 2020 med 88 bilder inklusive viss statistik. Kan även ses som video,mp4)

Motorfordonens introduktion i Ljustorp 1920-1939, statistik och summering, pdf.

(Fokuserar enbart på att utvecklingen som visas i tabeller och diagram.)

2020 100 år sedan den första bilen registrerades i Ljustorp

(Jubileumsartikel.)

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2020 Olof Ulander
Uppgjord 20201225

Ändrad 20201227