Första sidan Fordon  

Framväxten av lagar och regler

Ljustorps Hembygdsförening
Regelbunden automobiltrafik och maskinell vägtrafik i de nordliga länen, 1921, betankande. pdf
Allmän kungörelse beträffande automobilsomnibussar i yrkesmässig trafik 1923
Länskungörelse om automobiltrafik på öppna vägar.
Förbud mot hårda hjul och höga hjultryck.
Kungörelse om trafikmärken från Västerbotten.
Läs även om ett första förslag här
Automobiltaxa 1922.
Automobiltaxa 1924.

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2016 Olof Ulander
Uppgjord 2016

Ändrad 20201227