Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Biografer i Ljustorp

Lagfors
Bygdegården i Lagfors bygdes omkring 1953 och utrustades då med filmprojektor. John Byström, Lagfors hade huvudansvaret för anläggningen. Ivar Lindström, Lagfors var maskinist. Torsten Byström berättar att filmerna kom med bussen i en stor låda, som med svett och möda bars till och från bygdegården. Torsten minns att Janne Vängmanfilmer visades ofta.

Bredsjön
Under 4-5 år visades film i Lagfors IOGT-lokalen i Bredsjön visade filmer från början av 1940-talet till omkring 1947. Varje lördag under vintersäsongen var lokalen fullsatt. Olle Berglund och Ruben Viklander - båda från Bredsjön - skötte visningarna. Filmbytet mitt i filmen och oplanerade avbrott och krångel när filmen gick av, tillhörde maskinisternas vardagsproblem. Även den stora och tunga lådan med film lever kvar i bredsjöbornas minnen. De mest uppskattade filmerna var Chaplin, Edvard Persson och Helan och Halvan.

Åsäng
Åsängslokalen började visa film 1942 och höll på till 1951 då Ljustorps bygdegård var färdigbygd. Förste maskinisten var Rickard Andersson, som bodde på övre våningen på lokalen. Efter några år flyttade Einar Söderkvist till lokalen och skötte filmvisningen till 1951. Se hans tillstånd. Kjell Söderkvist har bevarat en förteckning över alla filmer som visades. Många ljustorpsbor kan berätta om alla sparkåkande gäng från mellersta delarna av Ljustorp som gjorde sällskap till bion i Åsäng. Även ungdomar från Mjällåns dalgång med Tunbodarna i norr var flitiga besökare. Det kunde vara bitande kallt när de återvände hem från den varma biograflokalen med den stora järnkaminen.


Mellberg/Öppom
Ljustorps Bygdegård övertog filmvisningen omkring 1952 och höll på till slutet av 50-talet. Biograferna i Timrå och framförallt Sundsvall konkurrerade ut landsortsbiograferna. Inte minst ökningen av antalet personbilar bidrog till att sundsvallsbiograferna fick en ökade kundtillströmning.


Frötuna 2005 05 16
Arnold Thuntröm

Not 1. 20170206. Åsängslokalen byggdes som en godtemplar lokal som finansierades av medlemmarna, se regelverk. Tomten döptes till Hoppet och avstyckades 1911.

Not 2. 20170206. Länkar, under rubriken Åsäng, till material som lämnats av Kjell Söderkvist.

Not 3. 20170211. Gustav Edén minns att biljettpriset i Åsäng var 2 kr och då fick man dessutom en 5 öres kola. Gunnar Höglund berättar att han under hela prioden skötte affischieringen för Åsängsbion och för det fick han gå in gratis på föreställningarna.

Not 4. 20170404 Torsten Sundberg och Lars-Axel Rönngren berättade hur man tjuvåkte efter bussen för att komma till bion.

 

Bioverksamheten på Ljustorps Bygdegård.

Verksamheten startade redan den 2 januari 1952 och gav föreställningar varje onsdag och söndag kväll med uppehåll från mitten på juni till mitten på augusti. Ett företag hyrde lokalen av Bygdegårdsföreningen och kallade sig "Ljustorps biografägare" och bestod av Lars Bergman, Ivar Bergfors, Omar Melin, Eva Edén, Gunnar Björklund, John Byström och Elias Jonsson. Att driva biograf var en omfattande verksamhet. Tunga lådor med film skulle hämtas och lämnas vid järnvägsstationen. Distributionen gick från ort till ort alltefter varje biografs beställningar och kedjan fick inte klicka. Affischering gjordes på 20 platser två gånger i veckan och redovisningskravet från myndigheterna var starkt på sålda biljetter och betalning av nöjesskatt.
Ofta var det runt 100 åskådare men de mest populära filmerna drog över 200 besökare enligt redovisningen. Tidvis ordnades busstranporter till och från föreställningarna berättar Erland Nordström vars pappa körde SJ-bussen.

19630515 kördes sista föreställningen och det var definitivt slut med bioverksamheten.
Räkenskaper finns bevarade.

20170324

Olof Ulander.

 Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2005 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20170424