x
Första sidan  

Affärer och service i Ljustorp

Ljustorps Hembygdsförening

Denna artikel är ett arbetsmaterial. Den som vill bidraga med material är mer än välkommen. Maila till olof@ulander.com eller ring

Utöver de fasta butikerna fanns under 1950-talet Konsumbilen, varutransport via bussen och mjölkbilen samt tidigare en mängd gårdfarihandlare. Ljustorp har inte haft någon egen regelbunden marknad men marknaden i Fjäl är näraliggande.


Ester Larssons affär i Slättmon.

Fastighet: Bredsjön 1:12 enl dödboken och fastighetsregistret. Ägare Ester Larsson.
Innehavare: Ester Larsson (1897-1965).
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19370211 - 19740313. Ester var verksam under bl a andra världskriget. Hon köper fastigheterna 1932 och säljer delar 1958.
Inriktning: Lanthandel men också mathållning till skogsarbetare berättar Bengt-Allan Forzelius.
Not:  Utskänkningen gjorde att varorna  som var ransonerade inte räckte till men det ordnades vid sidan om den vanliga ransoneringen enligt Bengt-Allan som arbetade för Kristidsnämnden.

Ådalens handel
Fastighet: Bredsjön nr 4:9, ägare Theodor Edén
Innehavare: Handlare Karl Gottfrid Gissling enl församlingsboken (sid79). 1931 skrivs handelsbiträde Elof Sigfrid Köping f 1910 på fastigheten och flyttar ut 1936 (troligen flyttade han tidigare då en ny kommer 1934). 1934 skrivs handelsbiträde Bengt Erik Åsander på fastigheten och flyttar 1935. Vem som då ansvarade för affären är inte klarlagt men "Bygd i förvandling" anger Helmer Sjöström.
Verksamhetsår: Gisslin fick tillsammans med Högberg handelstillstånd 1920. Enl församlingsboken 1921 - 1924 och 1931-1935.
Inriktning: Lanthandel
Not: Gissling startar 1920 tillsammans med Högberg även affär i Bredsjön, se nedan.

Edéns torp i Ådalen. Tor Edén i mörk kostym, familjen Jansson i bakgrundén. Foto troligen Valter Edén, sent 1930-tal.

A. Aug. Bredin, J. O. Bredin, Gerda Bredin och A. G. Bredin
Fastighet: Bredsjön nr 5, 1897 - 1930, Flyttade sedan till Bredsjön nr 4:15 som f handlare.
Innehavare: Handlare Anders August Bredin (1863 - 1938), Jonas Olof Bredin (1855-1938), Gerda Augusta Bredin (1889-1971) och August Gunnar Bredin (1914 - 1981)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19071216 - 19740313
Inriktning: Lanthandel
Not: 

Firma "O H Sjöström"
Fastighet: Laxsjön 3:1 eller 3:2
Innehavare: Olof Helmer Sjöström
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19301211 - 19511229
Inriktning: Lanthandel
Not:  Kundkretsen bestod huvudsaklingen av skogsfolk. Referens Not 1

Rundbackens brödbutik mm
Fastighet: Västra Roten 1:9
Innehavare: Enligt handelsregistret (nr 47) Frans Livin Vigg (1910-1974). Enligt note 1 var det Margreta Vigg (1887-1953) som drev verksamheten.
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret var det19291223 - 19520605.
Inriktning: Matservering under kraftverksbygget, senare brödbutik.
Not. Vy över Rundbacken ca 1916. Vid pilen var det en matservering som troligen byggdes för byggnadsarbetarna när kraftstationen byggdes. Kraftstationen var klar 1918. Maskinisterna bodde också i denna byggnad innan den stora maskinistbostaden blev klar på hälla (till höger). 
Kvinnorna på bilden var fruar till de torpare, som fanns före kraftverksbygget. I huset till vänster bodde Lode´ns och Janne Vigg i huset med skorsten mitt i bilden 
 
Personerna på bilden är från vänster: Johan Alfred Vigg, Arne Lodén, Elma Lodén, Anna Margreta Vigg, Frans Livin Vigg. Foto Bror Berg.

Erikssons affär i Bredsjön.
Fastighet: Bredsjöbygden 1:37
Innehavare: 1940-1946? Ernst P Karlsson Lagfors Handel AB köpte fastigheten 1946. 1949 var Gunnar Jansson föreståndare. Bengt Gösta Livén (19260714-) (sonen till Axel Olof Livén i Lagfors) bosatte sig senare i fastigheten och drev affären. Sven (1929-2011) och Siv Eriksson  drev affären till omkring år 2000.
Verksamhetsår:
Inriktning: Lanthandel
Huset byggdes 1940 och såldes vidare 1946 till Lagfors Handel AB. 1949 var huset målat och färdigbyggt med bl a räcken på trappan. Se fler bilder från Sven och Siv Erikssons affärstid.

Ett tag hade man också en bensinpump på plan utanför affären.

Café Bredsjön
Fastighet:
Innehavare: Lisbeth Östman
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19490120 - 19520105
Inriktning:
Not:

Högberg&Gisslin.
Fastighet: Bredsjöbygden 1:74
Innehavare: Otto Högberg (1888-1962) och Karl Gottfrid Severin Gisslin (1893-1983)
Verksamhetsår: 19200103 - 19220825. Åren 19220825 till 19520301 stod enbart Gisslin för firman.
Inriktning: Lanthandel
Not: Platsen kallades Lerbacken, se not 1. Byggnaden fotograferad 20070630. På gavelväggen finns fortfarande en skylt som visar att man sålde Husqvarna symaskiner.


.
Konsum i Bredsjön.
Fastighet: 1:39
Innehavare: Konsumtionsföreningen Timrå med omnejd
Verksamhetsår: Huset byggdes 1948
Inriktning: Livsmedelsaffär
Not: Det gula huset finns kvar. Bilden är tagen 1949. Se konsumskylten på taket.
. .
Lagfors handelsförening 19100412-19131109
Fastighet: Lagfors 3
Innehavare: Affären drevs i den s k ”Per-Jons byggninga”, som var bostad till bonden Per Jonsson f.1811 på hemman nr 3. Det var Lagfors handelsförening som stod för affären. Handelsföreståndare under perioden var Sven Rickard Thorin (1881- 1964). Källa församlingsboken.
Verksamhetsår: 19100412-19131109
Inriktning: Lanthandel
Note

Lagfors handelsförening 19131121-19200107
Fastighet: Lagfors 3
Innehavare: Affären drevs i den s k ”Per-Jons byggninga”, som var bostad till bonden Per Jonsson f.1811 på hemman nr 3. Det var Lagfors handelsförening som stod för affären. Handelsföreståndare under perioden var Petrus Forsberg (18871217 - 19200525). Källa församlingsboken.
Verksamhetsår: 19131121-19200107. Enl. handelsregistret driver Petrus Forsberg (dessutom?) handel från 19160103 och dör 1920.
Inriktning: Lanthandel
Note På bilden nedan syns troligen handelsföreståndare Petrus Forsberg, till vänster, och handelsbiträde Karl Yngve Pettersson till höger, tidpunkten är 1915/16. Man kan observera de mycket kraftiga fönsterluckorna och extra dörrluckor. Samma sak kan man se på Ålanders affär i Mellberg tidigare. Slutsatsen blir att brottligheten trots allt var mer hotfull vid denna tid än idag. Se även nästa bild som visar hela byggnaden.


Lagfors handelsförening 19200514 -
Fastighet: Lagfors 3
Innehavare: Affären drevs i den s k ”Per-Jons byggninga”, som var bostad till bonden Per Jonsson f.1811 på hemman nr 3. Det var Lagfors handelsförening som stod för affären. 1920 flyttade Ture Eriksson (1900-1955) hit som handelsföreståndare. Sedermera övertog han affären och byggde ny affär efter nya sockenvägen i Lagfors.
Verksamhetsår: Från 19200514 till ca 1932. Ture saknas i handelsregistret.
Inriktning: Lanthandel
Note Samma hus som ovan. Efter vårfloden 1919 flyttade inspektor C Pettersson - tidigare bosatt på herrgården – in på övre våningen. I huset till vänster om affären bodde Adrian Andersson och huset som skymtar längst ut till vänster där bodde familjen De Besche.

.
Ture Erikssons affär i Lagfors.
Fastighet: Lagfors 6:3 som avstyckas 19301127.
Innehavare: Erik Ture Eriksson (1900-1955) gift 1921 änkling 1955, Ernst P Karlsson köpte fastigheten 1946. Axel Livén (1898-1970) gift 1926 bodde på fastigheten till sin död.
Verksamhetsår: Borde kunna varit i drift 1932. 1936 och 1947 intecknas fastigheten vilket indikerar möjliga försäljningsdatum att undersökas vidare.
Inriktning:1937 anonserar Lagfors handel AB "har allt som behövs för såväl hushållet som jordbruket, lägsta dagspriser"
Note: Bilden är från 1950-talet. Byggnaden brann på 1990-talet. Ture bedrev också en tid taxirörelse.E. Åhlins .
Fastighet: Första platsen för Åhlins affärsverksamhet var i närheten av Ås skola, platsen är ungefärligt utsatt på kartan. Från 1934 var det Ås 1:34, se vidare nedan.
Innehavare: Förste innehavare av Ås 1:34 var Elias Laurentius Teodor Ålin (1867-1940) och hustru Olivia Lauretta Åhlin (1880-1946) .
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19191218 - 1937 (19520214)
Inriktning: Lanthandel
Note:

E. Åhlins Eftr.
Fastighet: Ås 1:34
Innehavare: Bertil Nordin drev handel framgångsrikt enl Bengt-Allan F. Överlät verksamheten till en dotter, se nästa rubrik, som gick i konkurs
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19370925 - 19391024
Inriktning: Lanthandel
Note: Låg i bostadshuset vid dagens (2015) Tomatås.

Hilma Nordins Diverseaffär
Fastighet: Ås 1:34
Innehavare: Hilma Helena Elisabeth Nordin
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19391117 - 1944 (19731212)
Inriktning: Lanthandel
Note: Låg i bostadshuset vid dagens (2015) Tomatås.

Ås Diversehandel G Sidén
Fastighet: Ås 1:34 , 1:37, fastighten uppförd 1934
Innehavare: Gunnar Edvin Sidén
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19441207 - 19530310
Inriktning:
Note:

Tomat-Ås
Fastighet Ås 1:37
Innehavare: Lea och Uno Hörnström
Verksamhetsår: Etablerat 1990
Inriktning: Tomat och gurkodling i växthus. Grossistförsäljning och viss slutkundförsäljning.
Note: Se bild från 2001

Café Pomodora.
Fastighet Ås 1:37
Innehavare: Lea Hörnström
Verksamhetsår: Etablerat 2007/8
Inriktning: Konditori och enklare maträtter.
Note: Bild från 2015 av Olof Ulander. Se fler interiörbilder här.

Firma L.Hj. Engström
Fastighet Ås 1:33
Innehavare: Lars Hjalmar Engström
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19331104 - 19510420
Inriktning: Anonserade 1937 i hembygdsföreningens tidning "Gott kaffe" Engströms Café, Ås
Note: Bilden av huset nedan är tagen 1966 av Olof Ulander.

Lars Nylander
Fastighet: Nyland 1:5 eller 1:9
Innehavare: Lars Nylander (18200121 - 187009039 och Gertrud Stefansdotter Nylander (18251206 - 19071123). Senare förestods affären av döttrarna Nylander
Verksamhetsår: Med Lars 1855 - 1869
Inriktning: Lanthandel. I boken Bygd i förvandling VII:22 skriver man "Affären fungerade även som bank och grossistfirma mm".
Note: Företagets bokföring finns deponerat på Landsarkivet i Kusthöjden Härnösand under rubriken
"
Lanthandlaren Lars Nylanders, Ljustorps sn, arkiv

Systrarna Nylander
Fastighet: Nyland 1:5 eller 1:9
Innehavare: Emma Kristina Nylander ( 18640319 - 19440929), Brita Lauretta Nylander (18660628 - 19310216), Katharina Erika Nylander (18691115 - gifte sig och flyttade 1895)
Verksamhetsår: Varken Gertrud eller systrarna finns med i handelsregistret, omnämns som handlaränka resp torpare i församlingsboken.
Inriktning: Lanthandel. I boken Bygd i förvandling VII:22 skriver man "Affären fungerade även som bank och grossistfirma mm".
Note:

Anna (Anny?) Ålander
Fastighet: Fuske 1:15. Huset byggdes av bonden Jonas Larsson till sin son Lars Jonsson men denne flyttade till USA.
Innehavare: Enl "Vem bodde var i.. Fuske" Öppnade Anna Ålander butik i huset 1904. I Församlingsboken nämns handlanden Lars Ålander som tomtägare
Verksamhetsår: Finns inte i handelsregistret eller som inflyttad i församlingsboken. Kan ha varit 1904 till 1910.
Inriktning:
Note:

K Axel Nyman
Fastighet: Fuske 1:15.
Innehavare: Handlanden Karl Axel Nyman (1875-1961). Flyttade in från Hässjö 19101109
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19100711 - 19230111
Inriktning: Lanthandel
Note:

Disa Skoglund. Manufaktur, speceri o diverseaffär
Fastighet: Fuske 1:15 sedan Fuske 2:19
Innehavare: Ora Disa Nyman gift Skoglund (19110629 - 20031004)
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret startades ett första företaget 19350126. Det andra 19450217. Verksamheten upphörde 1977 enl note 1.
Inriktning: Lanthandel
Note: Huset nedan byggdes 1947. På nedre bilden är Disa Skoglund bakom disken och Malin Nyman lånar böcker. Läs mer här


Augusts Bageri i Fuske.
Fastighet: Fuske 2:12
Innehavare: Bagare August Lindman (18470228 - 19020301) köpte, enl "Vem bodde var i... Fuske", bageriet 1893 men det brann ned redan 1897.
Verksamhetsår: 1893-1897, fortsatte på annat ställe i Fuske i några år.
Inriktning: Bageri
Note:

Annas Bageri i Fuske.

Fastighet: Fuske 2:13 , enligt dödboken för Nilsson
Innehavare: Anna Katarina Eriksdotter (18640123-1935) ((gift med garvarna Anders Johan Malmquist (18591116- 18921114), Karl Oskar Viksell (18621201 - försvann och dog 1908), Karl Alfred Nilsson (18681009 - 19510317)). Arbetade efter den förste mannens död troligen som bagerska hos Lindman för att efter dennes död köpa bageriet via sin man Nilsson..
Verksamhetsår: 1892 - 1935
Inriktning: Allehanda kakor och matbröd enl Bert Hamlund.
Note: Läs om Anna  i  boken ”Verksamheter vid Edstabäcken före och efter vårfloden 1919 och dagens lämningar”. Finns även att läsa här.

Mjölsäters diversehandel, Ingrid Nordström
Fastighet: Mjölsätt 1:8
Innehavare: Ingrid Teresia Nordström (1911-1940)
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret 19390907 - 1940 (19511229)
Inriktning: Lanthandel
Note:

Mjölsäters diversehandel, Ingrid Nordström eftr.
Fastighet: Mjölsätt 1:8
Innehavare: Karl Vilhelm Nordström (1865-1944)
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret 19410704 - 1944 (19511229)
Inriktning: Lanthandel
Note:

Mjölsäters diversehandel alternativt namn Fredrika Nordström.
Fastighet: Mjölsätt 1:8
Innehavare: Fredrika Nordström (1880-1959, änka 1944)
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret 19450120 till 19550528
Inriktning: Lanthandel
Note: Lanthandel som Tore Dahlin minns från sin barndom.

Edsta Handel.
Fastighet: Edsta 3:14
Innehavare: Bror Nordström (1907-1998) byggde fastigheten 1939 och sålde samma år. Ida Sofia (1881-1961) och Sigurd (1884-1964) Åkerlund köpte 1939 fastigheten. Ida drev diversehandel under namn Edsta handel. Olof Vilhelm Hassel (1928-2007) köpte fastigheten ca 1952.
Verksamhetsår: Bror Nordström annonserade och var verksam 1937. Enligt handelsregistret 19310616 - 19390807. Enligt handelsregistret för Ida 19450629 - 19530124
Inriktning: Diversehandel
Note:
.
Affär och tidigare skrädderi
Fastighet: Edsta 4:4
Innehavare: Erik Kristiansson (Hörner) Sjödin (18570619-19380108). Flyttade in i fastigheten 19191126 efter skräddare Löfstedt som då troligen fortfarande ägde fastigheten. Senare bostad för Tycho Nordström.
Verksamhetsår: Skrädderi - 1919. Lanthandel 1919- 1938?
Inriktning:
Note: Bilden nedan är tagen 1925 och man är samlade för att åka lastbil till ett frireligiöst möte i Bredsjön. På kullen syns skräddare Löfstedts hus. Det vänstra är bagarstuga som också hade ett bostadsrum. Bagarstugan är nu riven. Till höger syns bostadshuset som fortfarande står kvar.
Bakom damerna till höger går den gamla landsvägen in till "industriområdet".
Personerna är från vänster J P Johansson, Edsta, Alford Tunborg, Edsta, Vilhelm Larsson, Tuna liggande, 3 st okända, Algot Lode´n, Edsta, Edit Dahlin, Häre, Olga Nygren, Lövberg, okänd, Hilda Sjödin, Lövberg, Berg, Prästsvedjan, Hulda Dahlin, Lövberg, Agda Sjödin, Lövberg, Brita Åberg, Frötuna.

P G Nordström
Fastighet: Edsta nr 4. Enl församlingsboken bodde de i mjölnarbostaden som låg ovanför kvarnen.
Innehavare: Handlare Per Gustav Nordström (1851 - 1922) och Margareta Sofia Nordström (1857 - 1926).
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 1881009 - 19510425. Inflyttad 18850706 , utflyttad till Lövberg nr 3 som hemmansägare 19101112
Inriktning: Okänd
Note:

C.A. Carlsson.
Fastighet: Edsta nr 9:1 del av.
Innehavare: Carl August Carlsson (18330305 - 19020612). Inflyttad 18830512. Utflyttad 18920330.
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 18900607 - Avregistrerat 19731107
Inriktning: Garveri och läderförsäljning.
Note: Carlsson moderniserade och utvidgade garveriet. Efterföljande garvare registrerade sig aldrig som handlare. Namnen på efterföljande garvare finns under bageri i Fuske ovan. Församlingsboken anger också tidigare garvare.Vilhelm Larsson
Fastighet: Tuna 2:3
Innehavare: Lars Vilhelm Larsson (1877-1956) drev kiosken.
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret (nr 116) 19380319 - 19730606
Inriktning: Liten kiosk med godis och lite torrvaror som ex socker. Inne i bostadshuset kunde man också få café-service.
Note: Bild på kiosken 1946 har ställt till förfogande av Niklas Edén. Från vänster Kurt Söderquist, Holger Larsson, Svea Larsson, Märta Larsson, Barbro Larsson, Mary Larsson gift Johansson.

I. Klang.
Fastighet: Jällvik Storbacken
Innehavare: Ivar Julius Klang (1884 - 1949)
Verksamhetsår: Enligt Viksjö handelsregister startade Klang 19200930 sin verksamhet. Verksamheten skulle bedrivas i följande 31 socknar: Viksjö (HK), Stigsjö, Säbrå, Hemsö, Häggdånger, Gudmundrå,, Högsjö, Multrå, Resele, Edsele, Ramsele, Dal, Fjällsjö, Bodum, Tåsjö, Helgum, Långsele, Graninge, Hässjö, Ljustorp, Sättna, Indal, Indals-Liden, Holm, Selånger, Tuna, Attmar, Stöde, Torp, Borgsjö, Haverö.
Inriktning: Gårdfarihandel.
Note: Gårdfarihandlaren ”Klangen” i sin hästdragna kärra. Klangen bodde på Storbacken i Gällviks by. Vid krigsutbrottet 1939 fick han inte tag på nya varor och slutade då att gå ut. Flera personer minns bara att han gick och då hade ett blått skynke som han svepte sina varor i.

Signe Vikmans lanthandel och hattaffär.
Fastighet: Jällvik 3:47
Innehavare: Signe Kristina Vikman (1889-1940) drev en tid lanthandel och hattaffär på gården i Jällvik och också i Viksjö Gammelgården.
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19251006 - 19400709
Inriktning: Signe sålde hattar både från sin bostad i Gällvik och vid försäljningsresor.
Note: Ingrid Edén har berättat att affären var inrymd i gårdens östra kammare. Kylvaror förvarades i ett utrymme under huset med ingång utifrån som nu är borttagen. Vid entren fanns en särskild klocka som kunderna fick ringa på för att någon skulle komma och släppa in vederbörande. Nedanstående bild är från en försäljningsresa. Personerna sitter och vilar på en hösläde i Bredsjön. 
 
Personerna på bilden är från vänster: Signe Kristina Wikman och fosterdottern Ingrid Viola Edén (tidigare efternamn: Petterson). Bild 10237

Cykelaffär på Lövbergsåsen
Fastighet:
Innehavare: Evert Lidén (1911-2003)
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19450627 -19710621
Inriktning: Sålde cyklar som togs hem på beställning. Saknade skyltfönster och utställningsyta.
Note:

Jonas Sidén.
Fastighet: Lövberg 4:6 (möjligen 4:4)
Innehavare: Jonas Petter Sidén (kyrkvärd) och Olga Sidén hade sin affär först på Lövbergsåsen ( se torpinventeringen för Lövberg) flyttade 1943 till Lövbergs by.
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19370605 - 19730926. Huset nedan köptes 1943
Inriktning: Diversehandel
Note: JP Sidén i sin affär nedan. Affären låg till vänster om ingången.

.
Danielssons handelsträdgård
Innehavare:
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note: Osäker placering

M. Ulander
Fastighet: Björkom 1:10
Innehavare: Magna Ulander (1888-1954).
Verksamhetsår: Enl. handelsregistret startade verksamheten 19301227. Avregistrering 19730725.
Inriktning: Lanthandel
Note: Huset var klart 1929. Läs om huset här.


A. August Höglin
Fastighet: Björkom 1:13 (enl Sten-Erik Forzelius)
Innehavare: Anders August Höglin
Verksamhetsår: 1888 - 1906, slutade med konkurs
Inriktning: Lanthandel
Note: Påbörjade 1889 också verksamhet i Bredsjön

C Petterzen Björkom
Fastighet: Björkom 1:13
Innehavare: Karl Oscar Jonatan Petterzén (18850131 - 19500920) som 1940 sålde till K Fritz Lindberg
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret 19090604 - 19520214.
Inriktning: Lanthandel. Kalle Broberg, barnbarn till Olle Tjärnlund, berättar att Olle även körde för Carl Petterzén som ”grossistförsäljare” med det menas att Olle körde runt och sålde varor till butiker mest tobak och sötsaker.
Note: Fastigheten byggdes 1918. Bild finns på Petterzén, huset finns kvar.
Började använda bil tidigt.

Lindbergs diversehandel
Fastighet: Björkom 1:13
Innehavare: K Fritz och Ada Lindberg
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret 19400205 - 19540405
Inriktning: Diversehandel
Note: Affären låg till höger i bilden med ingången till höger om skylten på väggen.


Posten i prästgården.

Fastighet: Rogsta 1:21
Innehavare:
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note: Bilder på hus och personer.

Översiktsbild från Mellberg 1939-1940

Översiktsbild från Mellberg 1957


Bageri i Mellberg
Fastighet: Rogsta 2:1, (Mellberg 2)
Innehavare: Bagerskan Olivia Anna Bredin (18920301-19840327)
Verksamhetsår: 1935 -
Inriktning: Bageri
Note: Fastigheten byggd 1935. Bageriet låg på nedre våningen med dörr och fönster mot vägen. Fasaden gjordes om för några år sedan. När man kom in genom dörren låg försäljnings montrar till vänster och bageriverkstaden med den elektriska ugnen till höger. Allt är rivet berättar nuvarande ägare Torbjörn Carlsson 2015.
.
Distriktssköterska.
Fastighet : Mellberg 1:15
Innehavare: Landstinget hyrde övervåningen på Bergstedts hus. Två sjuksystrarar hann bo och tjänstgöra på platsen. När den andra sjuksköterskan, Gunnel Lisen, dog 1967 flyttades verksamheten.
Verksamhetsår: Huset byggdes om 1936. Verksamheten lades ned 1967
Inriktning:
Note:

Ljustorps sportaffär Emil Bergstedt
Fastighet: Mellberg 1:15
Innehavare: Emil Bergstedt (1910-1979)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19510504 - 19730905
Inriktning: Cykelförsäljning
Note: Slutade verksamheten då Evert Lidén på Lövbergsåsen började konkurera. Cykelaffären låg till höger i bottenvåningen på bilden nedan. Garaget till vänster användes till socknens brandbil till dess det nya byggdes snett över vägen. Mer om brandkårens tillkomst och historia. Bilden nedan är tagen 2015 av Olof Ulander.


Ljustorps Pensionat

Fastighet: Mellberg 1:20
Innehavare: Från 1945 Gottfrid och Alma Svärd
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19451027 - 19600901
Inriktning: 1949 omfattade verksamheten 1st kafélokal, restaurang, resanderum, 2 rum för Jordbrukskassan
Note: Huset uppfört 1923, tillbyggt 1942. Bilden nedan visar ett styrelsemöte i Jordbrukskassan i Ljustorp. Bilden är troligen tagen hos Svärds där man hade banken. Personerna på bilden är från vänster: Lars Magnus Bergman, Mattias Gottfrid Hamrin, John Eriksson, Erik August Forzelius, Stig Nordin, Uno Gunnar Lindström, Karl Evert Ögren.

Ljustorps Pensionat
Fastighet: Mellberg 1:20
Innehavare: Från 1960 Eva Svärd
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19600901-
Inriktning: 1st kafélokal, restaurang, resanderum ?
Note: Huset uppfört 1923, tillbyggt 1942.
.
Ljustorps Modeaffär K T Backlund
Fastighet: Mellberg 1:22
Innehavare: Elsa Viktoria och Carl Tycho Backlund
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19370416 - 19390225) och 19390225 - 19730606
Inriktning: Mode handel inom Ljustorp, Viksjö, Stigsjö, Hässjö, Indal, Liden. Tillståndet nr 8 gällde bara Ljustorp.
Note: Huset byggdes 1936

Huset byggdes om enligt bilden nedan
.
Bilstation
Fastighet: Mellberg 1:12
Innehavare: Olof Teodor Hamrin
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note: Telefon kom till Ljustorp år 1900 med en station på Moria i Björkom. Det var namnanrop och därför kunde numren vara mycket korta som här 23. Det var många som kände sig kallade att driva taxirörelse. Bröderna Backlund startade tidigt, här syns från vänster Olle Tjärnlund (körde taxi 1928-1930 enl K. Broberg), Sixten Nilsson och Olle Hamrin. Bilden är tagen 1929/1930 på bilstationen i Mellberg som sedan utvecklades till mack och kiosk.


Firma OT Hamrin
Fastighet: Mellberg 1:12 inköpt 1933
Innehavare: Olof Teodor Hamrin
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19450531 - 19731212.
Inriktning: Taxirörelse och bilskola.
Note: Bilden är tagen 1957
.
Kiosk
Fastighet: Mellberg 2:7 Mellberg 1:12, ägare 1933 Olov Teodor Hamrin(1903-1978) gift med Anna Lisa Hamrin (1909-1958)
Innehavare: - Anna Lisa Hamrin 1934-1958. Sålde Esso
- Olle & Svea Ödlund 1959- 1962
- Hans och Kerstin Ödlund, Sara Ödlund 1962- 1973
- S-O Sundberg 1973-1976. Sålde Fina
- Annika och Torbjörn Lundgren SP
- Annika och Kurt Ok
- Kjell Hallin
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 1934 fram till att verksamheten lades ned 1998
Inriktning: När bensinförsäljningen startade är okänt men en bensinpump skymtar på bilden från 1949 nedan.
Under Ödlunds tid var omfattningen stor. Hans drev en bilverkstad (i "bankhuset") med Ove Nilsson och Per Samuelsson som anställda, sålde bilar, båtar och skotrar förutom,sådant som kokt korv tidningar och fotogen. Sara berättade att Hans ordnade utkörning av fotogen till kunderna. Kiosken var också en mötesplats trots de små ytorna.
Note: Bilden på kiosken med Humlegården i bakgrunden är publicerad 1949.
Torsten Sundberg tog några bilder 1997 inför nedläggningen. Dels en bild som visar att man sålde OK-bensin och pumpen, dels en bild som antyder kioskens inre (all försäljning skedde då inomhus)..
Skrädderi.
Fastighet: Mellberg 2:7 flyttade 1933 till Öppom 3:6
Innehavare: Ture Johan Holmberg (1898-1958)
Verksamhetsår: 1922- 1958?
Inriktning: Skrädderi
Note:

Skomakare.
Fastighet: Mellberg 2:8
Innehavare: Nils Petrus Nordlander (1909-1991)
Verksamhetsår:
Inriktning: Skomakeri
Note:

R.Hägglunds livsmedelsaffär
Fastighet: Mellberg 1:21
Innehavare: Innehavare 1937-1944 var Lars Jonas Rickard Hägglund .
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19390128 - 19510825
Inriktning: Charkuteri. I huset fanns även kristidsnämnden. Post?
Note: Huset byggdes 1937

Post
Fastighet: Mellberg 1:21. Fastighetsägare 1944-? Artur och Signe Fröberg (1906-2003)
Innehavare: Poststationsföreståndare med tjänstgöring i Ljustorp:
Frida Elisabet Lundblad 19231116- 19251023
Emma Maria Lundgren 19251029 - 19261102
Gunhild Elise Margreta Brodén Höglund 19270228 - 19310513
Signe Petronella Dahlin Fröberg 19311118 -
Verksamhetsår:
Inriktning: Taxirörelse, Ljustorps postkontor
Note: Huset byggdes 1937
Interiör från postkontoret. Från vänster Signe Fröberg och Aina Melin. Bild från Sundsvalls museum/Postmuseum. Se bild från expediering av den sista kunden, Kerstin Ödlund.
.
Slakteri
Fastighet: Mellberg 1:27
Innehavare: Rickard Hägglund
Verksamhetsår: 1938?-1944
Inriktning:
Note:

Bank
Fastighet: Mellberg 1:12
Innehavare:
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note:

Handarbetsaffären Humlans slöjd
Fastighet: Mellberg 1:12
Innehavare:
Verksamhetsår: 2007 till
Inriktning:
Note: Reportage från invigningen av butiken, läs här.

Vretströms damfrisering
Fastighet: Mellberg 2:9
Innehavare: Signe Vilhelmina Vretström (1904-1995)
Verksamhetsår:
Inriktning: Slutade 1967 då Gun-Britt Sundberg slutade för att starta eget i Stavreviken
Note:

Lindströms taxi
Fastighet: Mellberg 1:27
Innehavare:
Verksamhetsår:
Inriktning: Taxi och skolskjutsar
Note:
Taxiägarfamiljen med sina första bilar som köptes nya.  Personerna på bilden är från vänster: Elsy Olivia Lindström, Ingrid Anette Sjöström och Kurt Frans Lindström.

Annetts damfrisering
Fastighet: Mellberg 1:27
Innehavare:
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note:

Kooperativa affären
Fastighet: Mellberg 5:3
Fastighet: Fastigheten till höger i bilden nedan
Innehavare: Handelsföreningen, Petrus Bergström var föreståndare och kom från Hässjö, biträde under 1904 och 1905 var Gideon Frölanders mamma.
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note: Läs mer här. Bilden är från 1895-1900 och är en delförstoring, se hela bilden här.

.
Fotograf och handel

Fastighet: Mellberg 2:10. Ungefär på samma ställe står 2015 ett annat hus byggt 1948.
Fastighet: Fastigheten till vänster i bilden ovan.
Innehavare: 1895 - 1900 var O P Engtröm
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 18951202 - 19000412
Inriktning:
Note: Fastigheten har haft en skiftande historia. Över- och undervåning uthyrdes var för sig. Under bland annat 1860-talet fanns där affär och det var här som handlaren O P Byström huserade. Byström flyttade år 1867 till Borgsjö. Babtisterna förvärvade fastigheten 1868 och hade sin verksamhet där innan de 1895 flyttade till kapellet i Edsta. Mellan 1895 och 1900 bodde här fotografen och handlaren Olof Engström, som bl a drev företaget "Engströms fotoatelje Ljustorp". Läs om fotografen Engström. Olof hade en son, Leander Engström född 1888, som senare blev konstnär.
Släktforskaren Herbert Grahn, sonsonson till Byström, berättar 20150720 att Byström kom till Mellberg 1853 och efterträdde då troligen Lanthandlare Erik Dahlén f 18230409 från Indal som flyttade till Ström 1855.

Sista banken
Fastighet: Mellberg 5:3
Innehavare: Föreningsbanken
Verksamhetsår:
Inriktning:
Note: Foto Stig Nordin
.
Bageri Äldre
Fastighet: Mellberg 5:4
Innehavare: ??
Verksamhetsår: ca 1900 till 1936
Inriktning:
Note: Bild nr 11318, Andra huset från vänster. Bilden är tagen mellan 1900 och 1910.
I församlingsboken 1922-1936 finns följande personer upptagna som bagare eller bageriarbetare med angivande av tjänstgöring i Ljustorp:
Bagare Sven Herman Leopold Björk ? - 19021113
Bagerska Judit Emmelia Könberg 19020930 - 19021105
Bagare Svante Sigfrid Baglin 19021107 - 19050331
Bagare Karl Petter Emil hansson 19241018 - 19271219
Arbetaren Lars Gottfrid Löfstedt 19271029 - 1929
Bagaren Erik otto Bylund 19291125 - 19301115
Bagerskan Anna Olivia Bredin 19310108 - 1936. Fortsätter sedan med eget bageri, se ovan
Bagerska Signe Vilhemina Ljusberg gift Vretström 19310903 - 1933
Bageriarbetare Olof Harald Vretström 19310903 - 1933


L. Ålanders

Fastighet: Mellberg 5:1
Innehavare: Lars Ålander (18490701 - 19150720). 19181004 gifter sig Lars dotter Elma Kristina Ålander (1891-1955) med Lars Albin Forzelius som står som handlare i församlingsboken. Se exempel på en intressant faktura från denna tid. Paret flyttar 19231110 till Skön och Forzelius blir handelsresande. Ålanders andra dotter Svea med sin man Per Sjöström övertar verksamheten.
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 18880718 - 19530205
Inriktning: Läs mer här
Note: Del av bild 10258.

Affären låg i huset längst till höger.

Sjöströms affär

Fastighet: Mellberg 5:2
Innehavare: Pär och Svea Sjöström
Verksamhetsår: Huset byggdes 1937
Inriktning: Företaget hette "Ålander o Sjöström. Manufaktur-, speceri-, och diverseaffär".
Note: 1937 års affär framgår av bilden nedan. Inplaceringen relativt tidigare hus framgår av denna bild som är tagen uppifrån Öppom.

Länsmans kontor.
Torsten Sundberg berättar att 1951 blev han stoppad av Länsman då han körde lättviktare olovligt som 14-åring. Han blev då inkallad till länsmannens kontor i Sjöströms stora hus i Mellberg. Se nedan.

Ljustorps elektriska affär, L. Bergman
Från 19470303 L Bergmans elektriska installationsbyrå.
Fastighet: Öppom 2:15 (tidigare 2:14)?
Innehavare: Lars Bergman (1909-1994)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19370828 - och 19470303
Inriktning: Sålde elprylar som ex ljusstakar i kombination med elinstallation.
Note : Affären låg i den lilla gaveln till höger med skyltfönster ut mot gatan. Fotot har ställts till förfogande av Ann-Marie Bergman.

Bergman, Thunström & C:o Elektrisk Installationsbyrå
Fastighet: Öppom 2:15
Innehavare: Lars Magnus Bergman (1909-1994), John Erik Thunström (1904-1969), Karl Emanuel Åhfeldt.
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19400224 - 19470213
Inriktning: Elinstallation inom Ljustorp, Hässjö, Tynderö, Timrå, Skön, Alnö, Viksjö, Häggdånger socknar
Note :

Ljustorps varucentral
Fastighet: Öppom 3:6
Innehavare: Ture Johan Holmberg (1898-1958)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19510504-19731205
Inriktning: Varuhandel ??
Note:

Ljustorps handel

Fastighet: Öppom 4:6
Innehavare: 2005-2014 Niklas Andersson och i starten även Veronica Härén samt Jörgen Härén. 2014- Suzanne och Samir Shnino
Verksamhetsår: 2005-
Inriktning: Livsmedelsbutik med begränsat sortiment.
Note: Läs om invigningen av butiken 2005

Nya macken

Fastighet: Öppom 4:1
Innehavare: Ljustorps bymack ekonomisk förening
Verksamhetsår: 2014-
Inriktning: Drivmedel från automat till lågt pris.
Note: Bilder från 2015, Vy över macken. Detaljbild på pumparna. Läs om macken i en skrift från Företagssamma Föreningar

Ester Näslunds hattaffär
.

Fastighet: Öppom 2:6
Innehavare: Ester Kristina Näslund (19051225 - 19970222)
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19310516 - 19510807
Inriktning: Barn och damhattar.
Note: Nedanstående annons var införd den 20/5 1933 i Sundsvalls tidning. Affären var tydligen i mjölnarbostaden. Se bilder i Kvarnboken.


Öppoms kvarn

Innehavare: 1939 Sigfrid och Gerda Nordin
Verksamhetsår:
Inriktning: Malning, kross frörenseri
Note:


Skalins handelsträdgård, Ljustorps handelsträdgård

Fastighet: Skäljom 2:38
Innehavare: Gunnar Skalin (1911-1995), Per Malmsberg
Verksamhetsår: Köpt 1935
Inriktning:
Note: Bengt–Allan Forzelius berättar att Gunnar var självlärd. För att kunna göra kransar till begravningar gick han till kyrkogården efter en begravning och studerade kransarnas uppbyggnad.
Se bild från 2001.
.
J. Thunströms Elektriska Installationsbyrå
Fastighet: Skäljom 2:39
Innehavare: Elektriker John Erik Thunström (1904-1969)
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19470327 - 19691211
Inriktning:
Note: Se bild på fastigheten. Personerna på bilden nedan är från höger: Gustav Erik Edén, Rut Magnhild Thunström (tidigare efternamn: Ulander), John Erik Thunström, Karl Elof Ulander.
Fotograf : Dan Torvald Thunström.
.
Georg Åbergs sportaffär.
Fastighet: Skäljom 2:61
Innehavare: Sixten Nilsson ägde fastigheten och Gustav Georg Åberg (1913-2009) ägde företaget. Åberg flyttade till Ljustorp 1935 tillsammans med sin mamma Anna Erika Åberg.
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19380319 - 19520117
Inriktning: Försäljning och reparation av cyklar och lättviktare.
Note:
.
A.K Nilsson
Fastighet: Skäljom 2:61
Innehavare: Sixten Nilsson ägde fastigheten och hustrun Alida Katarina Nilsson stod för bensinförsäljningen vid pumpen på bilden ovan.
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19380507 - 19730606. Tiden var kortare för aktiv försäljning.
Inriktning: Försäljning av bensin
Note: Sonen Ulf Nilsson berättar att mamman beättat hur hon fick springa ut när det kom en kund och pumpa upp bensin i glasbehållaren högst upp på pumpen för att det sedan fick rinna ned i fordonets tank.

Kooperativa i Skäljom

Fastighet : Skäljom 2:46
Innehavare: Affären inrymd i en fastighet Skäljom 2:46. Halva fastigheten var affär den andra halvan var bostad. Axel Hammarberg sålde till Valter Åsing 1943. Verksamma i butiken har varit:
Greta Evelina Karlsson gift Hammarberg(19040617-19800519) inflyttad 19361119
Ellen Söderberg
Pelle Hamrin
Tycho? Dahlin
Kerstin Elisabet Byström ( 19240309 ), jobbade i butiken 1941-1943 och har berättat om övriga namn.
Verksamhetsår: Butiken lades ned ca 1943
Inriktning:
Note: Se skylten på gavelväggen där det verkar stå Kooperativa. Ingång i hörnet som framgår av denna bild från troligen 1939.
En mordernare bild från 1980-talet där skylten "Kooperativa Skälljom" på framsidan är kvar men där ingången i hörnet tagits bort. Bilden har tagits av Aino Sundberg.

.
Firma A. L. Nordlander

Fastighet: Skäljom 2:50 (Röd markering på klickbara kartan i rubriken)
Innehavare: Alexandra Lovisa Nordlander (1886-1961) med mannen Jonas Nordlander (1876-1954)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19220104 - 19520310. Flyttade in 19211212 och flyttade till Timrå 19261209
Inriktning: Lanthandel
Note:

O.A.Tjärnlund-Örn
Fastighet: Skäljom 2:50 (Röd markering på klickbara kartan i rubriken)
Innehavare: Olof Absolon Tjärnlund
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19251003 - 19520214. Olle körde taxi mm så hustrun verkar ha tagit över allt mer, se nedan.
Inriktning: Lanthandel
Note:

K Tjärnlund
Fastighet: Skäljom 2:50 (Röd markering på klickbara kartan i rubriken)
Innehavare: Olivia Kristina Tjärnlund-Örn (1894-1972)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 1931-1951 Affärsverksamheten var slut 1937 då nya aktörer kom på plats.
Inriktning: Lanthandel
Note:

Skäljoms speceriaffär
Fastighet: Skäljom 2:50 (Röd markering på klickbara kartan i rubriken)
Innehavare: A E Nygren (Axel Efraim?)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19380113 - 19380827
Inriktning: Lanthandel
Note:


Skäljoms speceriaffär Judith Zetterberg

Fastighet: Skäljom 2:46, 2:3 (Röd markering på klickbara kartan i rubriken)
Innehavare: Från 19380827 är det Judith Kristina Zätterberg (19000127-19811220). Från 1943 ingår Sofia Teresia Östlund (18940120-19690204) även som delägare. Båda flyttade samtidigt till Ljustorp. Senare anslöt sig Emma Tengmark (1895-1973). 1966 flyttade damerna till Rii. När Teresia dog 1969 flyttade de andra två till Bergeforsen. De kallades bara Gammeljäntorna
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19380809 - 19600314.
Inriktning: Lanthandel enligt nedanstående berättelse.
Note: Ann-Mari Byström har ställt en berättelse till förfogande: Signaturen EH som bodde 50 meter från affären har skrivit en mycket fin berättelse som kan läsas här. EH skriver till med blyerts att i affären handlades det nödvändiga. För 5 öre fick man handla en strut karameller som skulle delas mellan 4 syskon. Det hände kanske 2-3 gånger per år. Foto nedan Aino Sundberg. Karin Högberg som växte upp strax bredvid affären berättar att till vänster i utbyggnaden låg packrummet där varor togs emot och packades upp.

K.O. Gustafsson
Fastighet: Frötuna 1:2
Innehavare: Karl Osvin Gustafsson (18860909
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 1923-1930. Bodde på platsen 1923-1925
Inriktning: Montör och övermontör vilket borde betyda att Gustavsson hade en elmontagefirma
Note:

Firma Erik Petter Högberg, Frötunaåsen.

Fastighet: Någon av Frötuna 27:1, Skrubböle1:1, Skrubböle1:2
Innehavare: Förre båtsmannen Erik Petter Högberg 1841 - 1912
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19001130 - 19510718
Inriktning: Lanthandel
Note:

Johan Oskar Sidén.
Fastighet: Johan hade handelsrättigheter för Ljustorp, Timrå, Hässjö, Viksjö och Stigsjö socknar. Huvudkontor i Ljustorp. Familjen hade även en affär i Vivsta enl dottern Eva Lindmark (1912 - 2006).
Innehavare: Johan Oskar Sidén (1889 - 1963)
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret startade verksamheten 1913 och slutade med konkurs 1924.
Inriktning: Gårdfarihandlare med resväska och cykel.
Note: Bilden nedan visar Johan på besök hos en kund i Lars Larssons gård i Frötuna. Bilden är tagen av Eva Lindmark på 1930-talet.


Biograf i Sanna

Fastighet: Sanna 1:31
Innehavare:
Verksamhetsår: Uppförd 1909 och ombyggd 1945.
Inriktning: Samlingslokal med plats för 150 personer, Kaférum. Lokalen användes (1949) som biograf och danslokal samt möteslokal för traktens föreningar.
Note: Läs mer om denna och andra biografer i Ljustorp.
.
Bergströms kafé
Fastighet: Åsäng 2:26
Innehavare: Sedan 1931 Oskar och Maja Bergström
Verksamhetsår: 1931 - 1950
Inriktning: Företaget hette "Bergströms kafé". Ägare sedan1987 Liz Blomberg berättar att det i huset finns en skylt med namnet "Cafe Åsgård". Bilden nedan är publicerad 1949 och ser ut att kunna ha just denna skylt uppsatt.
Note: Byggnaden uppförd 1929 enligt Blombergs dokumentation.

.
Åsängs såg-, hyvleri och lådfabrik
Fastighet: Åsäng 2:27
Innehavare: Alex Nordin (1883-1961)
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19070126 - 1936 (19520214)
Inriktning:
Note: Annons från Sundsvalls Posten den 29 juli 1950, uppmärksammad av Barbro och Lars-Erik Nilsson.

Åsängs konsumtionsförening
Fastighet: Tjärnäng 1:1
Innehavare: Handlare Axel Sjöström (1890 - 1949) inflyttn 1926 till Åsäng, utflyttning 1932
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19270604 - 19510718
Inriktning: Lanthandel
Note: Fastigheten byggd 1900 ombyggd 1932

Åsängs konsumtionsförening
Fastighet: Tjärnäng 1:1
Innehavare: Handlare Alexius Nordin (1883 - 1961) inflyttning 19321231 till Åsäng, utflyttning 19340825
Verksamhetsår: Enligt handelsregistret 19070126 - 1936 (19520214)
Inriktning: Lanthandel
Note: Fastigheten byggd 1900 ombyggd 1932

Åsängs konsumtionsförening
Fastighet: Tjärnäng 1:1
Innehavare: Köpman Daniel Alfred Wiklander (1884 - 1936) inflyttning 19350214 till Åsäng, utflyttning 19360428.
Verksamhetsår: Saknas i handelsregistret
Inriktning: Lanthandel
Note: Fastigheten byggd 1900 ombyggd 1932

Åsängs handel AB
Fastighet: Tjärnäng 1:1
Innehavare: Handelsföreståndare Anders Conrad Chley (1894 - 1968), inflyttning 19360226 utflyttning 19540825.
Verksamhetsår: Saknas i handelsregistret
Inriktning: Företag "Åsängs Handels AB, Diversehandel".
Note:

Åsängs handel AB
Fastighet: Tjärnäng 1:1
Innehavare: Handelsföreståndare Adol Hjalmar Holmgren (1914-1957) fb 581. Hjalmar omkom i en bilolycka varefter hustrun Gärd Holmgren drev verksamheten till 1977.
Verksamhetsår: Saknas i handelsregistret
Inriktning: Företag "Åsängs Handels AB, Diversehandel". Hade också en av Ljustorps 3 bensinpumpar, Esso. Se bilden nedan.
Note: Bilden nedan är tagen 1957 och har ställts till förfogande av Marie-Louise Edström.
.
Ljustorps slakteri och kreatursaffär J H Hägglund
Fastighet: Åsäng 1:11
Innehavare: Helge och Beda Hägglund
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19400731 - 19731205
Inriktning: Slakteri och köttförsäljning inom Ljustorp, Timrå, Hässjö och Viksjö socknar med avdelningskontor på dessa ställen.
Note: Fastigheten förvärvades 1935. Bilden nedan är tagen 20150603 för att visa var köttbutiken och slakteriet fanns. Se fler historiska och intressanta bilder här.
I byggnaden till vänster låg först köttbutiken följt av slakteriet vid dörren längst in. Bostaden till höger är helt förändrad. Foto 2015 Olof Ulander.


Sandra Ödlunds kafé i Åsäng

Fastighet: Åsäng 2:34
Innehavare: Sedan 1935 Sandra Ödlund (Alexandra Antoinette Ödlund) (18811204) Inflyttad 1932.
Verksamhetsår: 1935 -
Inriktning: Caférörelse och rum för resande. På husets ytterväggar har det stått såväl Café som "Rum för resande" med stora bokstäver.
Note:

Firma Helmer Wiklander
Fastighet: Åsäng 2:34
Innehavare: Inflyttad 1932. Olof Helmer Wiklander
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 1924-04-28 - 1952-02-14
Inriktning: Gårdfarihandlare. Enl ansökan skulle han vara verksam i Ljustorp, Hässjö, Tynderö, Timrå, Viksjö och Stigsjö
Note:

.

Skjutsställe och Gästgiveri i Slätt. (Samma karta som cementgjuteriet nedan)
Fastighet: Slätt 1:5
Innehavare: Johanna Sofia Nyberg (tidigare efternamn: Jönsson), Olof Peter Johan Nyberg. Se bild på hela gästgivarfamiljen
Verksamhetsår:
Inriktning: Gästgiveriet ingick i det av länstyrelsen upphandlade nätverket för transporter med häst. Systemet verkar ha upphört något år in på 1920-talet då bilarna introduceras. Slätt var sista utposten mot Ljustorp.
Note: Läs om det nätverk av skjutsställen, gästgiverier och viloplatser som Ljustorp var ansluten till.

Medelpads Cementgjuteri:
Fastighet: Slätt 1:5
Innehavare: Erik Helmer Sjöström 1906 - 1983
Verksamhetsår: Enlig handelsregistret 1950-07-20 -
Inriktning: Fabriks och handelsrörelse.
Note:

Nils Edvard Lundberg/Höglandsbodarnas handel
Fastighet: Jällvik 5:5
Innehavare: Handlare Nils Edvard Lundberg (1898 -1948)
Verksamhetsår: Skriven i Höglandsbodarna 19261119 - 19340319 med avbrott. Enlig handelsregistret 19270309 - 19510718
Inriktning: Lanthandel
Note: 

Firma Axel Sidén/Höglandsbodarnas handel
Fastighet: Jällvik 5:5
Innehavare: Handlare Erik Axel Sidén tog över efter Lundberg 1934. Tvärs över vägen fanns utrymme för expansion i ett nytt hus, se nedan.
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19320130 - 19730613. När det nya huset var klart 1938 flyttades verksamheten över dit.
Inriktning: Lanthandel
Note: Sidén flyttade in i Ljustorp till Frötuna 2 (Åsäng) 1930 och noterades då som agent. Yrket ändrades i församlingsboken till handlare innan han flyttade till Höglandsbodarna. Kanske gick han en tid in som handelsföreståndare i Åsängs konsumtionsförening?

Firma Axel Sidén
Fastighet: Jällvik 3:36
Innehavare: Handlare Erik Axel Sidén (1906 - 1973).
Verksamhetsår: Huset byggdes 1938. Enl handelsregistret 19320130 - 19730613.
Inriktning: Företaget i huset nedan hette Axel Sidéns diversehandel.
Note: Bilden nedan är den äldsta kända och kommer från Sven Hallerdal. Se bild med Sidéns skylt där huset är målat och utbyggt.

:
Oscar Hallerdal
Fastighet: Jällvik 3:36
Innehavare: Sven Oscar Hallerdal (18910610 - 19810123)
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19511117 -
Inriktning: Diversehandel.
Note: Huset är rivet

Johan Wiklander
Fastighet: Bostad och affärsfastighet Tunbodarna nr 1:2.
Innehavare: Handlare Johan Wiklander (1864-1927).
Verksamhetsår: Enl handelsregistret för Viksjö fick Johan 18960513 tillstånd att öppna en filial till
sin Viksjöbutik i Ljustorp. "Barnbarnet Cecilia Wiklander berättar att Johan hade affär i Nordanå
(Viksjö) från 1892, och den hade familjen kvar även efter att de hade flyttat till Ljustorp. Inflyttad
19241117 sid 575 i församlingsboken. 1931 har verksamheten upphört.
Inriktning: Diversehandel. Cecilia Wiklander har även bifogat en räkningsblankett som visar på vilket varusortiment som Johan betonade.

Note: Nedan Wiklanders gård, Tunbodarna 1:2. Vy från landsvägen. Till vänster ligger affären, enligt Bernt Lagren, berättar Cecilia Wiklander. Bernt har i sin tur fått upgiften av Johan Wiklanders bror. Se foto från gårdssidan på affären. Foto 2015 Olof Ulander.

Högbergs
Fastighet: Storroten 1:5, Fären
Innehavare: Högberg
Verksamhetsår: Enl handelsregistret saknas tillstånd, ca 1920-1930 enl Ingvar Sundberg
Inriktning: Diversehandel.
Note:

K. Vikström
Fastighet: Stora Rotsjön1:6, inrymde tidigare skola, se skolor.
Innehavare: Konrad Vikström
Verksamhetsår: Enl handelsregistret 19350716-19511229
Inriktning: Diversehandel.
Note:

Anderssons
Fastighet: Roten
Innehavare:
Verksamhetsår: Enl handelsregistret saknas tillstånd. Ca 1940-1950 enl Ingvar Sundberg
Inriktning: Diversehandel.
Note:

Firma Ingvar Sundberg
Fastighet: Roten Gamla Kapellet
Innehavare: Ingvar Olof Sundberg
Verksamhetsår: Enl handelsregistret för Stigsjö 19500712-19730815
Inriktning: Diversehandel.
Note: De sista åren hjälpte Elin Sundberg till i affären.

 


Note 1 Boken Bygd i förvandling VII:22

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2015 Olof Ulander
Uppgjord 20150311

Uppdaterad 20230422