Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Fuske

By namn
Fuske skrevs 1535 Ffusske. Prof. Lars Erik Edlund i Umeå och David Palm har kommit till samma slutsats i tolkningen av namnet. Det gamla dialektala ordet fösk eller fåsk i betydelsen murket trä har givit namn till byn. Man tror att Ljustorpsån tidigare kallats Fuska å, på grund av all nerfallen al- och björkskog som låg på marken efter ån och ruttnade. På Spoles karta från 1703 över Ljustorp, så lämnas en namnuppgift intill ån, nämligen Fuska bäck, vilket bekräftar forskarnas slutsatser. Till detta kommer att en del av Ljustorpsåns översta flöden än idag kallas Fuskingesån med det intill liggande Fuskberget.
Skattelängden från 1535
1535 bodde 3 bönder i byn: Erik, Kettil och Sven Kettilsson. 8 år senare äger Sven Kettilsson hela byn - 41 mål samt utjorden i Nyland på 16½ mål.
Älvsborgs lösen 1571
Vid detta tillfälle bor endast en bonde i byn - Nils Svensson, som har följande beskattningsbara tillgångar: 5 mark koppar, 3 kor, 1 häst, som tillsammans värderades till 36 mark 1 öre. Hemmansdelningar gjordes ofta under goda år, då optimismen var hög. Marginalerna var så små att missväxt, sjukdom eller bränder ödelade de svagaste hemmanen. Ofta fick de pantsätta jorden som säkerhet för lån. Här ser vi orsakerna bakom de snabba växlingarna av antalet hemman.
Älvsborgs lösen 1613
Skattskrivningen omfattar 2 bönder - Johannes Kjellsson(19 mål) och Anders Jonsson(22 mål). Båda hemmanens extraskatter betalas.
Storskifte av skogen 1780
Skiftet gjordes för 4 bönder. Deras fäbodar låg nu efter gränsen mot Nylands skogsskifte. Bygränsen gör några smärre bukter, för att få med hela fäbodvallen. Flakamyrslåttern ligger också efter Nylandsgränsen. Namnet påminner om gamla tiders fångstanläggningar. Man gillrade upp en flake med ett bete. När villebrådet rörde vid betet ramlade flaken över djuret, med döden som följd.
Laga skifte 1844
6 bönder delar nu på byns mark tillsammans med 5 torp. Kring sekelskiftet 1900 hade torpen vuxit i antal till nästan 25 st.
Björnhjällsvedja
Särskilda skjutplatser för björn fanns i flera byar i Ljustorp bl a i Fuske. Dessa platser valdes efter de stråk som björnarna följde vid sina besök. Troligen lade de åtel i en björnsax. I ett intilliggande träd tillredde sig skytten en bra sittplats.
Bjelkplatser efter ån.
Strax nedanför Nylandsforsen avsattes mark efter ån för hantering av bjälkar. Nylandsforsen var den sista svåra forsen. Härifrån kunde man flotta bjälkarna utan att de skadades. Troligen täljdes bjälkarna på dessa allmänningar. Intill gränsen mot Mjölsätt fanns också en bjälkplats och dit fraktades planken från Maria fors såg vid Laxsjöns utlopp. Här stabbades virket i avvaktan på vårvattnet.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212