Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Bredsjön

Bredsjöbygdens utveckling började 1654, då familjen Anders Danielsson från Finland bosatte sig i Bredsjön. Flera finska invandrade kom efter. 1730 fanns 5 hemman i Bredsjön. Stora skogsmarker tilldelades dessa nybyggen Första kartan över odlingarna är från 1699. På den kan man se de 3 bosättningarna och de små åkerlappar, som de odlat upp. 1745 är 5 hemman uppmätta och skattlagda. En båtsman har nu fått sitt torp här.
Våra finska bosättningar I Bredsjön, Laxsjöholmen, Laxsjömon, Stor-Roten finns väl beskrivna i hembygdsföreningens häfte, som finns att köpa.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020118