Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Ås
By namn.
Ås skrevs som Aas 1535 och Åås några år senare. Byns läge upp på en ås har troligen givit byn dess namn. Olof Björnsson hette bonden som ägde hela byn med sina 15 mål. I skattelängden för 1543 är Ås utjord under Lagfors.
Älvsborgs lösen 1571
Vid Älvsborgs lösen 1571 bor Olof Olofsson där och han äger: 5 mark koppar, 7 kor, 8 får, 2 årskvigor, 1sto, tillsammans värderat till 100 mark 10 öre.
Älvsborgs lösen 1613
Vid Älvsborgs lösen 1613 heter ende bonden Oluff Olsson. Om honom står noterat att "denne fattigman haver genom våda mist sin gård, med allt han äger". Märkligt nog lyckades han betala extra skatten!
Barktallmon
Barktallmon ligger efter stigen till Ås fäbodar på den plats, som under senare år kallades Tunlandsvedjan. Här tog man tallbark till att dryga ut mjölet med under missväxt år och hungersnöd. Liknande påminnelse om gamla tiders matbrist lämnar en råsten mellan Tuna och Jällvik, som heter Brödtaller-rå.
1779 delades skogen
1779 delades skogen mellan de båda bönderna och en båtsman, som fått sitt torp utsynt strax söder om Ås-myra.
Lösfynd från stenåldern
Lösfynd från stenåldern har hittats i åkrarna i både Fuske och Ås. Havsviken, som sträckte sig hit upp, lockade fiskare och jägare till dessa områden.
Laga skifte 1847
Vid Laga skifte 1847 delade 4 bönder, 1 båtsman och 4 torp på byns mark.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212