Första sidan  
Hantering av digitala original.
Ljustorps Hembygdsförening


Vad är digitala original.

Vad som kan betraktas som digitala original varierar från område till område. för bilder är det de mest högupplösta och oredigerade bildfilerna sparade i okomprimerat format som TIF. Samma sak gäller för ljudfiler som lagras i wav. För böcker är det tryckoriginal. Hemsidor är en färdig originalprodukt och lagras som den visas på internet i komprimerade format. Samma sak gäller för presentationer som lagras i det format som har använts vid visningar, dvs Power point och upplösning anpassade för tidens projektorer.


Långsiktigt sparande av digitala original.

Digitala medier (dvd-skivor, roterade magnetskivor eller solid state produkter) karakteriseras av att återgivningen är mycket exakt till dess mediet falerar då allt kan bli oåtkomligt. Det finns idag inget medium som säkert klarar säg 100 år.

Det gäller således att lagra sin info på flera enheter så att om ett falerar kan materialet som finna på den återstående användas för att kopieras över till ett nytt medium.

En mycket viktig förutsättninga för att det skall fungera innan båda mediera falerar och allt förloras är att ett fel upptäcks och åtgärdas snabbt. De använda medierna bör dessutom ha olika beräknat tid mellan fel (MTBF). Ex genom att vara införskaffade med säg 5 års skillnad.

Hur skall man upptäcka fel som kan uppstå? I sin enklaste form kan det vara att kolla att minnet är läs och skrivbart. En mer fullständig test är att köra två minnen mot varandra ex med hjälp av programmet "GoodSync".

Man kan också använda enheter med inbygd dubblering som en NAS men dess styrfunktioner blir då ytterligare en felkälla att ta hänsyn till.

Slutligen kan man anlita en molntjänst som ex google. Att tänka på i det fallet är att det krävs månadsvis betalning som skall fungera även om betalaren dör.

Det är viktigt att konstatera att lagringen också är ett mänskligt och administrativt problem.

 

Val av ambitionsnivå för Ljustorpa Hembygdsförening.

Materialet som lagras utgör i skrivande stund av 75 GByte och består av block som kan läsas här.

Lagring sker på tre olika fysiska platser.

1. Lagring i googles molntjänst Google Drive. Två betalare är registrerade och två personer har access.

2. Lagring på fristående USB-disk, Xtend1, hos Olof Ulander

3. Lagring på fristående USB-disk, Xtend2, hos ordförande Staffan Eriksson.

Kontroll av läs och skrivning görs den första dagen i varje kvartal och protokollförs.

Google Drive,

Xtend1,

Xtend2

 

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2019 Olof Ulander
Uppgjord 20191021

Ändrad 20191025