.Första sidan    
     
    Referensbibliotek

Rapporter om Ljustorp på Länsmuseet Västernorrland.

Ljustorps Hembygdsförening
Nedan presenteras den förteckning över kulturhistoriska rapporter som Länsmuseet visade upp på sin hemsida 20100123. Klicka här för aktuell förteckning och förhoppiningvis möjlighet till nedladdning av rapporter.
Listan nedan har strukturerats efter ämne och kompletterats med hänvisningar till ytterligare information.

Mascher Bodil Ljustorps kyrka, Ljustorps socken, Timrå kommun. Installation av nytt värmesystem 2007

Åberg E Skötselplan. Frötuna arkeologistig (Skäljom 2:61), Ljustorps socken, Timrå kommun, mars 1996. 8 sid. 1996 OBS! Finns ej på museet! Finns på Ljustorps hembygdsgård och Länstyrelsen. Läs också här

Öberg C Undersökning och återställande av fångstgropssytem nr 36, Laxsjön 1;1, Ljustorp socken, Medelpad. 1991
Se också här!

Borgh Bertorp Katarina, Liliequist Inger, Lindgren Torbjörn, Schnell Jan-Bertil Industriminnen i Västernorrland: rapport. D. 2, Västra och nordöstra Medelpad: en inventering 1979-86. 1990 OBS! Finns ej på museet!

Gustafsson Gustaf Angående fynd av en källa benämnd Sebermors källa på fastigheten Edsta 3:9, Ljustorp sn, Medelpad 1967

Lundberg Erik Ang. Sebermors källa å ekonomiska kartbladet 18 H 0 f på Edsta 3:9, Ljustorps socken, Medelpad 1967

Rapporter angående hällkistgrav i Frötuna. Läs även här.
- J:son Reding Yngve Angående några förmenta fornlämningar i Ljustorp socken, Medelpad 1937
- J:son Reding Yngve Ang. skadegörelse å hällkiströset vid Frötuna, Ljustorp sn, Medelpad 1938
- Floderus E Besiktning av skadad hällkista i Frötuna, Ljustorps socken, Timrå kommun 1937
- J:son Reding Yngve Anmälan om åverkan på hällkistan i Frötuna, Ljustorps sn, Medelpad 1936
- Okänd Meddelande om resultatet av polisutredning i ärendet rörande hällkistan i Edsåker, Ljustorp sn, Medelpad 1920
- J:son Reding Yngve Ang. graven vid Mjällhalsen, Ljustorps sn, Medelpad 1924

J:son Reding Yngve Begäran om åtgärder för skyddandet av en å Ljustorps kyrkogård befintlig gravsten 1935

J:son Reding Yngve Angående upptäckten av en skeppssättning i Stavreviken, Hässjö socken, Medelpad 1932

J:son Reding Yngve Ang. utmärkning av en gravhög i Gällviks by, Ljustorp sn, Medelpad 1931

J:son Reding Yngve Ang. förmodad fornlämning å den s.k. Bruksmon, Edsåker, Ljusorp sn, Timrå, Medelpad 1922

J:son Reding Yngve Meddelande om påträffandet av ett hittills obekant graffält å Lagfors bys ägor i Ljustrop sn, Medelpad 1922

J:son Reding Yngve Uppsats om en nyligen anträffad forngraf i Ljustorp sn, Medelpad 1920

de Bèsche Hubert Meddelande om fynd av en forngrav vid uttag för flottledsbyggnader i Edsåker, Ljustorp sn, Medelpad 1920

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2010 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20100123