Första sidan  
Välj bildspel
Bakåt   Nästa bild

Vykort i Ljustorp

Sida nr 2

Liten vykortshistoria

 

Pappershandlaren Heinrich Lange i Göttingen anses vara den som först producerade vykort för allmänheten 1872.

Världsutställningen i Paris 1889 innebar det internationella genombrottet för vykort

Brevkort med portot 12 öre införs i Sverige 1872, det äldsta svenska vykortet är från 1882. Lägre taxa ”brefkort med vyer” införs 1891.

Det svenska genombrottet för vykort kom i samband med Stockholmsutställningen 1897

De första vykorten var oftast tecknade och trycktes i litografier

Kring sekelskiftet började man framställa vykort med ljustryck

1904 sändes 48,5 miljoner brevkort och vykort vilket blev kulmen i Sverige samtidigt sänds 7 miljarder vykort i hela världen

1905 delas sidan med adress i två delar för meddelande och adress


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070917