Första sidan Välj bildspel Välj kapitel
Bakåt   Nästa sida

Vårfloden 1919 i Ljustorp

2. Ljustorp 1919

Sida nr 10

En annan viktig miljö var den som fanns efter Edstabäcken. Den anläggning som vi ser på denna bild är relativt ny när denna bild tas. Anläggningen byggdes upp igen 1904 efter en översvämning 1885. Det finns en längre historia med sågar och kvarnar i Edstabäcken eller som den kallades förr Kvarnbäcken som bl a beskrivs i hembygdsföreningens skrift om sågar. Sågplatsen på bilden har beskrivits av Folke Forsström. Till vänster ramsåg med hyvleri, nedanför spånhyvel, linskäkt och smedja. Till höger syns garveriet med garvare Nilssons bostad. Nedanför garveriet låg Edsta tullkvarn. Sammantaget kanske man kan säga att den ekonomiska tyngdpunkten i förädlingen av råvaror visserligen flyttat till kusten men att det fanns verksamhet kvar som hade betydelse för arbetstillfällen i lokalsamhället.

Bilden ovan, nr 10147, har tagits vid den gröna pilen 1 på kartan till vänster. Bilden nedan, nr 10989, har tagits vid den gröna punkten 2 på kartan. Bakom sågen finns en gärdsgårdskantad stig ned till sågområdet som återges med brunt på kartan.

Läs mer om utvecklingen runt Edstabäcken.


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071109