Första sidan Välj bildspel Välj kapitel
Bakåt   Nästa sida

140 år av livet i Ljustorps sett genom fotografernas linser

Sida nr 57

Vy över Högland före 1894

Det här är troligen den äldsta landskapsbilden från Ljustorp. Vi vet att den är tagen före 1894 då Kajsa och Nils Sjöströms fina hus byggdes. Det första som slår en när man tittar på denna bild är avsaknaden av buskar i dikesrenar och på andra ställen. Det ser så konstigt renrakat ut. Det var renrakat därför att man behövde precis allt av foder man kunde komma över till djuren. Avkastningen på jorden var låg då man forfarande använde växtföljd med träda. Teodor Edén i Tuna lärde sina söner vid sekelskiftet att det lönade sig att slå en yta om man " fick tre strån i slaget" med lien. Det finns en hel del kornhässjor men material för höhässjor är det mer tveksamt om det finns. Metoden att hässja hö var inte i allmänt bruk vid den här tiden. Ut från byn går en fätå. Det är en glugg i raden av hus längst fram. Huset som tidigare stod i gluggen flyttades nämligen till Mjällå sidan som konsekvens av laga skiftet 1850.

Högland ca 1900

Här kan vi se hässjevirke som vi idag är vana att se det, möjligen indikerande att man ändrat bruksmetoderna något. Buskarna uppe vid bergskanten har kommit till och på diverse olika ställen. Förbuskningen har börjat. Flera stora hus har tillkommit.

 

Högland runt 1930

Förbuskningen i landskapet har gått långt. Ladan mitt i bilden har man också varit tvungna att bygga ut för att få plats med allt hö. Man behöver uppenbarligen inte längre gå och slå på alla ställen för att samla varje grässtrå till foder. Fullt genomfört växelbruk och förbättrad gödsling har betytt mycket för ökad avkastning på jorden. Fätån är borta. Kravet på att kunna leverera mjölk kontinuerligt och den höga produktiviteten på hemma jorden har gjort att fäbodväseendet under dessa år har lagts ned. Man kan ju också lägga märke till att gården längst ned till vänster har blivit några fönster kortare. Huset blev helt enkelt förstort så några år in på 1900 talet sågades huset av och byggdes upp på ett annat ställe.

Högland 1999

Nutidsbilden visar att förbuskningen gått vidare och att skogen krupit ut avsevärt. Alla former av hässjor är borta. Nu är det återigen nya brukningsmetoder som gäller. Gården längst till vänster har fått en ny lada för att kunna härbärgera allt större skördar på åkrarna. Ladan var tidigare liten i förhållande till boningshuset men nu är ladan den helt dominerande byggnaden.


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071024