Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening


Viktiga personer i 1920-talets Ljustorp

I boken "Västernorrlands län, ett bildgalleri ", utgivet av Wilh. Lindeberg 1927, finns möjlighet att studera åtminstånde vissa av dåtidens ledande och kanske mest kända personer insatta i ett sammanhang. Länets olika funktionärer från landshövding till den kända länsmejerskan Anna Kroon och för varje socken de personer man i socknen tyckte var viktiga. Hur urvalet av personer som inte hade officiella poster är gjorda framgår inte, möjligen fick man vara med om man betalade och lämnade sin bild men det framgår inte. I något fall tar man upp personer som varit döda i ca 40 år när boken ges ut vilket man kan fundera över ( brist på levande storheter ? ). Bilderna som skall beskriva Ljustorp visar ett lugnt lantligt landskap. Man valde att visa lugna alleer och vilande män hellre än det ganska nybygda Uddefors kraftverk som exempel. Dvs även på den tiden uppfattades Ljustorp som lugnt lantligt.

Nedan har ett citat gjorts från boken med personer som tydligt berör Ljustorps socken. Notera att J.G. Brundell står under sitt ursprungliga namn Johansson.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20050117