Första sidan    
  Bilder  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Revolution i nyhetsförmedling
Nyheter från den yttre världen kunde egentligen bara spridas via lokala tidningar. Dessa utgavs arbetsdagar och spreds inte heller till alla. De första sändningarna från Sveriges radio gjordes 1925. När sändningarna kom igång i Ljustorp vet vi inte. Eftersom man sände på mellanvåg så nådde man långt så det kan ha varit tidigt. I nationalencyklopedin säger man " Radion fick snabbt en stark ställning i familjelivet. Olika serier och reportage väckte stor uppmärksamhet.
Vid denna tid var radion det enda massmediet med riksspridning. " Från vänster lärarinnan Anna Alida Berggren och Eva Sidén (Lindmark). De unga kvinnorna sitter på lärarinnans rum i skolbyggnaden = Barbro Bergfors hus i Edsåker. Anordningen saknade batteri och man kunde därför inte driva en högtalare. Det gällde att på kristallen hitta en lämplig punkt och stämma av våglängden med den stora kondensator ratten i mitten.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20011212