Första sidan    
   
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Glasbruket i Fjäl

När Skönviks glasbruk lades ned 1870 flyttades maskinutrustningen till Fjäls glasbruk, Hässjö socken. Glasbruket i Fjäl anlades av glasblåsare Johan Georg Anton Wolfbrandt och disponenten vid Tunadals sågverk Carsten F Jacobsen. År 1885 kom J P Gauffin till Fjäl. Han tillhörde en gammal glasblåsarsläkt och hade själv arbetat på glasbruk i Finland. Gauffin vann respekt genom sitt yrkeskunnande och sin omtanke om de anställda. Bruket klarade inte nedgången under första världskriget och 1918 såldes bruket. Glassliparen Olof Andersson köpte själva sliperiet som byggdes upp i Torsboda i Söråker. Det drevs i liten skala till i mitten av 1950-talet.
Den översta bilden visar glasbruksbyggnaderna i Fjäl 1908. Det är en spekulation men den dokumenterade omtanken om de anställda skulle kunna betyda att barnen nedan tillhör de anställda och är någon form av skola. Bilden visar också gigantiska vedhögar. Det gick åt stora energimängder för glasugnarna så tillgång på bakar och spillvirke från sågverken till lågt pris var säkert en viktig faktor för brukets framgång och en förklaring till sågverksdisponentens intresse. Placeringen av Glasbruket i Fjäl hade fördelen av goda transportmöjligheter via båtar ex av ved från sågverken.
Glasslipsinteriören är tagen ca 1930 av Eva Lindstrand vid ett uppdrag för Sundsvalls tidning.
En del av de anställda vid glasbruket kom från Ljustorp exempelvis från Stavre by som gränsar till Fjäl. Ett exempel på en invandrande glasarbetare var Johan Herman Isaksson Lindeman född 1861 i Fässberg i Bohuslän. Lindeman var eller blev glasslipare och kom att bo i Stavre där barnbarnbarnbarnen fortfarande bor med sina föräldrar.

Läs vidare i "Ett stycke brukshistoria" Sundsvalls Tidnings Årsbok 1968.


I Fornminnesföreningens samlingar finns glas från toppsortimentet. Här visas en del av det urval som ställdes ut på länsmuseet med start 20030913.
Ljustorps hembygdsförening har bruksglas från Fjäl men det finns också en hel del glas från Fjäl i gamla Ljustorpsfamiljer. Några exempel från medlemmar i föreningen visas nedan.

En gjuten sockerskålen som kan sägas tillhöra det enkla sortimentet från glasbruket .

Foto Olof Ulander 2003

En vacker vas.

Foto Torsten Sundberg 2004

Ett litet snapsglas.

Foto Torsten Sundberg 2004

En prakt bägare som gjorts som gåva till en av de anställda på glasbruket.

Foto Torsten Sundberg 2004


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20080311