Första sidan    
     
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Statistik för första verksamhetsåret
Hemsidans första verksamhetsår är nästan slut. Det har varit en stadig ökning av antal besökare även om de absoluta talen är små. Ett större problem inträffade i början på december då adressen ulander.com stängdes några dagar under ett försök att byta registrator i USA. I nedanstående diagram visas antal sessioner under en vecka. Problemen under vecka 2 i december syns tydligt och den sista stapeln täcker endast del av veckan.
Under året har det skett utökningar av information av olika typer och detta kommer att fortsätta även under 2003. "Månadens bild" ger de flesta träffarna men även "månadens föremål" ligger högt. Informationen om de olika byarna tillhör också de mest besökta sidorna såväl som "Årets Timråbo". Nytt i slutet på året var avsnittet om skolkort vilket snabbt drog till sig många intresserade.

Trafiken till hemsidan kommer till drygt hälften från besökare utanför Sverige. Av dessa vet vi att vi har en del trogna besökare som återkommer regelbundet och det har glatt oss mycket. Andelen besökare från Sverige har ökat under året vilket bl a torde bero på att att antalet svenska hänvisningar till oss har ökat vilket vi tackar för.

Antalet besök på hemsidan blev 3710 första året.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030121