Första sidan  

Ny horisont i Ljustorp

Ljustorps Hembygdsförening
Under våren 2018 har en mängd mycket stora leveranser av vindkraftsmaterial tagit sig fram genom Ljustorp. Två bilar framför lasten har stoppat och fått undan mötande trafik och en bil bakom har hindrat trafik bakifrån. Färdvägar har fått väljas omsogsfullt och i snäva kurvor, som i Lagfors, har vägen fått breddas kraftigt. Rotorbladen har transporterats som ovan och de är 61,7 meter långa. Transporten ovan torde vara halva tornet dvs ett drygt 60 meter långt rör. det är 7 st axlar i varje ände så varje ände får bara max 70 ton.

Sakta men säkert har vindkraftverken börjat bryta horisontlinjen under försommaren 2018. På bilden ovan syns en del av Jenåsens vindpark sedd från Tuna by i juni 2018. Vindparken utgörs av 23 st verk tillverkade av Vestas i Danmark. Varje enhet, Vestas V126, kan producera 3,45 MW.

Tornets höjd är 127 meter och totalhöjden med rotorbladen inräknade är 190 meter.

Under den första tiden har en tekniker besökt de 23 verken var fjortonde dag.

Stora ytor har fått ställas i ordning för de tunga transporterna.

 

 

Här visar från vänster Bernt Nordin, Barry Maddox, Britt-Marie Nordin, Ulla-Britt Ulander och Karin Maddox storleken på tornen. Med den vind som rådde vid tillfället gick vindkraftverken oväntat tyst.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20180714

Ändrad 20180714