Första sidan  

Nya uppgifter om sågen i Uddefors

Ljustorps Hembygdsförening

Örjan Forsberg köpte ca 2017 en fastighet i Bredsjön och fann där i ett härbre en mängd dokument som hänförde sig till sågen i Uddefors. Fastigheten ligger granne med den tidigare herrgården och ägdes av släkten Sjödin.
Dokumenten berör tiden 1860 till 1862 och de flesta är undertecknade av J P Ålin, som verkat fungera som platschef men som även finns upptagen på listan över tjänstgörande vid sågen.


Sågarna i Ljustorp har behandlats av Ljustorps hembygdsförening i skriften ” De vattendrivna ramsågarna i Ljustorp”. Från det häftet kan hämtas följande text om sågen i Uddefors:
”Bonden Erik Olofsson-Sjödin i Bredsjön, som byggde herrgården, spekulerade i vattensågar. Han påbörjade 1857 dammbygget till en såg i Bredängsforsen. Han möttes av starka protester från Lagfors bruk. Sågen var obehövlig och dessutom hindrade dammanläggningen flottningen i ån. Stenkistor och damm revs, men samma år köpte Sjödin 6 tunnland vid forsen mellan Bredängesforsen och Krokforsen - c:a 200 m nedströms den gamla platsen. Sågen hade 2 ramar och kantverk. James Dickson & Co går in som ägare, men säljer 1863 till J A Enhörning i Sundsvall. Samma år byggdes sågen om för stora pengar.”


Örjan Forsbergs dokument har karaktären av underlag för att föra in i liggare. Några dokument är överstrukna och har texten ”infört”. Där finns även brev skrivna från JP Ålin till Erik Sjödin med rapporter om sågat virke under veckan. Breven har rullats ihop och försetts med Erik Sjödins namn och förseglats med lack.


1860 finns notering om arbete på dammen i december.


1861 finns notering om arbete med smide under januari och februari. Det finns notering om arbete på dammen i juli.
I början på juni 1861 är sågen igång vilket redovisas med veckorapporter där bl a vilka som arbetat finns angivet. Tidvis jobbar man med ett dagskift och ett nattskift. Det är fyra till fem man som sågar på varje skift. Det är dessutom en person som flottar fram virket och två personer som tar hand om bakar. En man från Sillre redovisas separat (specialist från Sillre såg?)  
Första veckan i juli 1861 sågade man 1475 stycken  3 tums bräder, mellan 4,8  och 6 meter långa enligt den veckovisa rapport som sändes till Erik Sjödin.
Sågen spönas i september.
Den sista listan med utfört arbete är från november 1861.


Från perioden med Enhörning som ägare finns bilden från det väldiga drivhjulet, men även den påbörjade herrgårdens källare och grundläggning. Utvecklingen vid sågen avbröts, då det var för mycket forsar som skadade det färdiga virket vid dess utflottning.


Platsen kan besökas via en skogsbilväg som börjar vid Björnbacken. Se kartan och nedanstående GPS-positioner. Stigen rekommenderas för den som vill besöka platsen.

Drivaxel till Enhörnings såg i Uddefors. Fotot är taget någon gång mellan 1920 och 1930. Personen på bilden är Nils Edvard Hammarberg, maskinist på Rundbackens kraftstation.
Fotograf : Bror Arvid Berg
Översikt av sågområdet i Uddefors. Man kör till Björnbacken och följer skogsbilvägen mot Uddefors. GPS-koordinater i WGS84 format är; Parkering N62° 41.316' E17° 10.474'. Stigen börjar N62° 41.236' E17° 10.611'. Herrgårdskällare N62° 41.224' E17° 10.418'. Sågområde 1 N62° 41.210' E17° 10.326'
Efter drygt 150 år står källaren till den påbörjade herrgården tämligen intakt. Den oförtröttlige vägvisaren Lars-Erik Nilsson står vid nedgången.
Källaren ser stabilt byggd ut. Grundstenarna till byggningen, ca 12 x 15 meter, har man börjat hugga och lägga ut men inte fullföljt.
Var sågen och dammen har varit går idag inte att säga. På bilden syns ett nyligen använt brofäste som möjligen tidigare haft en annan användning.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2018 Olof Ulander
Uppgjord 20180629

Ändrad 20180713