Mötesprogram 20170404. Affärer, café, pensionat, macken, bygdegården, bio, teater, dans, tv

Möteskalender

Studiecirkelmöte Nr 4, 20170404

Bygdegård/Dans

Ljustorps Hembygdsförening

Studiecirkel 1950-1960-tal
i Ljustorp

SLKF (Svenska Landsbygdens KvinnoFörbund) och SSKF (Sveriges Socialdemokratiska KvinnoFörbund) inledde 1946 ett samarbete som gick ut på att varje förening vartannat år anordnade en barnfest för Ljustorpsbarnen. Kanske var det grunden för bildandet av Ljustorpsalliansen som en direkt samverkan mellan föreningarna för att ordna danser med fika på Bygdegården från 1956 till och med den 29 dec 1963. I och med att samarbetet bröts och Ljustorpsalliansen upphörde lades även barnfesterna ned 1967 under några år till dess CKF (SLKFändrade namn till CKF 1962) tog upp julfesten för barn igen 1983

Danserna var mycket populära och vida omtalade. Till vissa danser gick det bussar från Sundsvall. För att få komma in måste man ha fyllt 16 år.
Alliansen skötte dansaffären och betalade endast lokalhyra till Bygdegårdsföreningen. Garderobsaffären var åtminstånde tidvis Bygdegårdsföreninges ansvar.

Lyssna på Birgit Åhlin, Gunnar Höglund och Lilian Philström när de berättar om danserna.

Not Källa är Bygdegårdsföreningens bokföring och CKF:s historiedokument.

Annonser i Dagbladet/Nya Samhället 1952.

Det var populärt med utomhustillställningar som kunde kryddas med allehanda dragplåster. Ett sådant var brottningsmatcher. Bilden ovan är hämtad från festplatsen Hagalund i Skäljom troligen på 1930-talet. Det är ingen idrottspublik utan "alla" är där.

Det är påkostade artister och attraktioner, flyguppvisning, guldmedaljör och superstjärnan Gunder Hägg.

Som framgår av dessa exempel var festerna försedda med en politiska färg. Björkängen var borgerlig och Frötunaåsen hade vänsterförtecken.

Kändisar hämtas från radioprogram, Tv har ännu inte kommit till Sverige.

Lyssna på några komentarer från studiegruppen, Nils-Åke Erikson och Gunnar Höglund..

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20170329

Ändrad 20170904