Första sidan

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.
Månadens bild mars 2016

Bild från samlingen Söråkersbilder (Söråkers bibliotek). Till vänster sitter repslagarmästare Per August Björklund (1865-1933)
till höger sitter Karl Löfgren (1893-1967). Bilden är troligen tagen väster om Edstabäcken, på Edstamon där Per August hade både sin repslagarbana och bostad. På bordet mellan sig har herrarna en resegrammofon och ser ut att kunna njuta av musik i den skogliga omgivningen. Tidpunkten kan gissningsvis vara runt 1930
eller något tidigare.
I år är det 100 år sedan P A fick bronsmedalj och diplom på ”Västernorrlands läns lantbruks, slöjd och industriutställning i Örnsköldsvik 1916”. Diplomet finns inramat på Ljustorps hembygdsgård.

Björklund var känd för sina goda rep som han sommartid gick omkring och sålde i Ljustorp och även i  Indal.
Han hade sina varor i en kärra som han drog själv. Björklund kallade enligt texten på kärran sin
verksamhet för "Ljustorps repslageri".
Björklund sålde inte bara sina varor på sina färder, utan han köpte också upp material för att tillverka mer
rep. Exempel på sådant material var hästhår (tagel). Ett tagelrep blir både smidigt och starkt. Ett sådant rep tillverkat av Björklund finns på Hembygdsgåren.
Bilder på Björklunds kärra och diplom finns på Hembygds-föreningens hemsida www.ulander.com/ljustorp/Hembygdsgarden/Samlingar/Tagelrep.
html
  Där finns även fler litteraturhänvisningar.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2016 Ljustorps Hembygdsförening
Uppgjord 20160507
Uppdaterad 20160507