Första sidan  

Gunnar Berglund tilldelas Hembygdsrörelsens  Hedersnål med lagerkrans.

Ljustorps Hembygdsförening
 

En kämpeinsats belönas

 


Gunnar Berglund har tilldelats Hembygdsrörelsens  Hedersnål med lagerkrans.

Gunnar Berglund och Olof Ulander etablerade 2010-2011 ett samarbete med syfte att tillgängliggöra Ljustorps Tingslags Domböcker (Ljustorp-, Hässjö- och Tynderö socknar) på Ljustorps Hembygdsförenings hemsida för släktforskande allmänhet och andra forskare i den lokala historien.
Olof bidrog bl a med byggande av hemsidor  och Gunnar fokuserade på transkribering och indexering. För att komma åt informationen måste böckerna fotograferas, formateras och inordnas i den överenskomna strukturen. Det är den enkla delen. Det Gunnar sedan gjort och gör är att läsa all text, vilket förutsätter att man lär sig att tolka texten och handstilen från och med 1609, med ett annat alfabet, ingen standardiserad stavning och ett mer juridiskt språk. Ur textmassorna har han vaskat fram och benämnt varje enskilt fall och därmed kunnat skapa en länk till just detta fall. För varje person, som omnämns, har skapats en länk. För varje ort som omnämns har skapats en länk.
Som ingång i de återgivna original- och transkriberade  dombokssidorna har därmed kunnat skapas 3 st delingångar; att söka på personnamn, att söka på ort och att söka på år.  När man i den valda tabellen hittar ex ett sökt namn ser man på vilka sidor personen förekommer och en kort sammanfattning av  just det fallet. Klickar man för det valda fallet kommer man direkt till den dombokssidan i original. Där framgår också om det finns en transkribering och i så fall klicka sig vidare dit, framåt eller bakåt alltefter vad man vill läsa.
Det är lätt att inse att mängden länkar blir stort. För tiden 1609 till 1750 är dokumentationen komplett på hemsidan och mängden länkar är i storleksordningen 50 000 st. För att kunna hantera denna mängd har Gunnar gjort en applikation i excel som tillåter en smidig administration.
Det är relativt lätt att fotografera av material som domböckerna och betydligt svårare att göra det sökbart och ännu svårare att transkribera allt. Olof och Gunnar har gjort bedömningen att de modernare domböckerna kommer att fotograferas av flera institutioner, ex Arkiv digital och Riksarkivet. Fokus har därför avseende tiden 1751 och framåt flyttats till enbart det svåraste nämligen indexeringen. Texten tillhandahålls enligt önskemål i original eller transkriberat. Gunnar har genomfört indexering enligt den modellen för tiden 1751 till 1780 med resulterande ytterligare ca 30 000 länkar, som då tyvärr inte kan vara klickbara.
Det transkriberade materialet ger unika och detaljerade blickar in i våra individuella förfäders villkor som knappast står att finna någon annanstans. Olof har med materialet kunna skapa föredrag och berättelser som  framförts många gånger och därmed spritt kunskap om bygdens egen lokala historia och villkor. Den använda modellen har också inspirerat andra att göra domböckerna tillgängliga för sina bygder. Att kopiera Gunnars indexering är dock mycket svårt.

Med denna unikt gedigna och mångåriga arbetsinsats är Gunnar en värdig mottagare av Hembygdsrörelsens Hedersnål med lagerkrans.

Nålen och diplom tilldelades Gunnar vid en ceremoni den 19 juli 2016 vid hans sommarstuga i Dalarna, då han numera sålt och flyttat från sin fastighet i Mjölsätt i Ljustorp. Olof Ulander genomförde utdelningen på Ljustorps Hembygdsförenings uppdrag. Foto: Ulla-Britt Ulander

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2016 Olof Ulander
Uppgjord 20160806

Ändrad 20160806