Första sidan  

Pehr Löfling specialist besöker Ljustorp

Ljustorps Hembygdsförening
Söndagen den 29 november besökte Solveigh Nordin Zamano Ljustorp. Solveigh har under många år intresserat sig för Linnélärjungen Pehr Löfling, studerat hans verksamhet, bakgrund men också följt honom i hans fotspår bl a i Sydamerika. Den här dagen ville hon passa på att besöka bygden med Pehrs rötter när hon kommit till Medelpad för att hålla en föreläsning om bl a Pehr på Sundsvalls Senioruniversitet. Solveigh skulle berätta om Pehrs bakgrund i Medelpad, hans uppväxt i Gästriklands brukssamhälle Tolvfors, studietiden i Uppsala och hur han blev en av Linnés favoritlärljungar. Hur han som vuxen blev professor i Madrid och begav sig ut på en expedition till Sydamerika, gjorde upptäckter och där man än idag minns honom som en av de stora inom botaniken.

Solveigh guidades i Ljustorp av Olof Ulander som började med att visa var Pehrs mamma Barbro Strandmans släktgård låg i Slätt. Här bodde hennes far och farfar, den legendariske Ljustorpsprästen (1670-1684) Jakob Strandman och här bodde även Pehr i två år av sin barndom, möjligen föddes han även här. Gården spelade en stor roll för familjen, då Pehrs far Erik under många år ägde den.

Efter besöket i Slätt kom hembygdsföreningens ordförande Staffan Eriksson med på turen och färden gick till Lövberg för att se gården och miljön där Pehrs far, Erik Löfling växte upp. På den gården bor idag familjen Cecilia och Mats Englund, som bjöd in till en lång pratstund om Pehr Löfling.
Dagen svslutades hemma hos Olof med en diskussion om på vilket sätt man kunde göra Linnélärljungen mer känd i Ljustorp som han hade så starka band till.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2016 Olof Ulander
Uppgjord 20160108

Ändrad 20160108