Första sidan  

Arnold Thunström
in memoriam
1934-2014

Ljustorps Hembygdsförening

Arnold Thunström gick i pension 1993, 59 år gammal, efter ett framgångsrikt yrkesliv. Då var redan hans hustru Margareta Thunström ordförande i Ljustorps Hembygdsförening. Arnold kom också att engagera sig i Hembygdsföreningens verksamhet.  Till att börja med blev det reparationer av hembygdsgården som nya golv i flera rum. Arnold jobbade också tillsammans med andra för att bygga upp en bagarstuga vid Hembygdsgården. Varje sommar anordnades stora träffar för bygdens folk, alltid med ett tema. Under vintrarna förbereddes de stora temadagarna i studiegrupper. Det kunde bli fotoutställningar kring ett lokalt tema, något år byggdes modeller, t ex av Nylandsforsen. Det fanns alltid dokumentation kring temat. Studiegrupperna leddes av Arnold, men det fina resultatet var ett samarbete med Margareta och många engagerade. Arnold hade en förmåga att lyssna och inkludera människor i verksamheten. På föreningens träffar välkomnade han deltagarna individuellt och fick dessa att känna sig väl till mods. Arnold kunde också berätta historier på ett medryckande sätt och höja stämningen. Han tyckte om att värdera framgången på ett möte genom att lyssna på surret i pausen. Tematräffarna hölls på olika platser i socknen bl. a " Bredsjöbygdens historia"  hölls i Bredsjön, " Torpbebyggelsen i Stavre" vid Stavrebodarna, " Flottningen i Ljustorpsån och Mjällån" vid Nylandsforsen och " Lagfors gamla järnbruk" i Lagfors. Dessa temadagar kunde locka 500 besökare och Hembygdsföreningen blomstrade både vad gäller antal medlemmar och ekonomi.
Det fanns också plats för mindre utflykter efter stigar som skyltats och renoverats eller till speciella platser, ex en kalkugn som kommit fram i någon studiecirkel.
Studiecirklar i dessa och andra ämnen resulterade ofta i häften med Ljustorpshistoria. Det rörde sig ofta om inventeringar av skeenden, som delvis var gripbara med de då äldstas kunskap. Arnold kunde identifiera och få kontakt med de som satt inne med förstahandskunskap. Ibland kunde han också få dessa minnesgoda att bidra med egna skrivna minnen. Det som inte var gripbart via folkminnet letade Arnold upp i arkiven. De häften av denna typ som blev skrivna är bl a
Fäbodlivet i Ljustorp,
Ljustorps finska bosättningar 1997,
De vattendrivna ramsågarna 1999,
Samerna i Edsåker 2000,  
Lagfors gamla järnbruks historia,
Flottningen i Ljustorp.
År 2000 tog Arnold över ordförandeskapet i Ljustorps Hembygdsförening vilket han hade till år 2004. År 2003 tilldelades Arnold och Margareta utmärkelsen Årets Timråbo. Kommittén betonade särskilt att det inte var ett delat pris. Båda var fullt värdiga priset och insatserna gick inte att skilja åt.
Det så kallade småfolket intresserade Arnold särskilt. Han lade ned mycket tid på att försöka identifiera skogsarbetarkojor, skogstorp, andra enklare bosättningar och vilka som hade bott där. Resultatet är ett antal ihophäftade A4-blad för en grupp av byar. Det har visat sig att dessa häften är särskilt eftersökta av släktforskare. Dessa häften är:
Inventering av bebyggelsen i Bredsjön och Slättmon 1996/1997,
Vem bodde var i Norra Ljustorp,  Bredsjön-Slättmon-Ådalen-Laxsjön  2000,
"Västalaxsjön" Från nybyggarna till dagens sommaridyll,
Vilka har bott på Laxsjöholmen och vid Norra Laxjön?
Inventering av torpbebyggelsen inom Björkom och Lövberg nov 2001
Inventering av torpbebyggelsen inom Sanne och Åsäng  2001,
Inventering av torpbebyggelsen inom Edsåker 2001,
Vem bodde var på torpen i Tuna, Jällvik och Högland  2002,
Vem bodde var på torpen inom byarna Öppom, Hamre, Skäljom och Frötun. 2004..

Arnold lockade undertecknad 1999 att ta hand om de ganska få fotografier, som fanns i föreningen vid den tidpunkten. När fotohanteringen strukturerats började Arnolds studiegruppsmedlemmar speciellt i den s.k. Bredsjöcirkeln att få fram mängder med bilder som lånades in och skannades. Genom denna cirkel och det stora kontaktnät Arnold hade kunde bilderna besjälas. Personer och platser namngavs. Grunden för den förnämliga fotodatabas, som föreningen har nu var lagd. Arnold var inte alls intresserad av ny presentationsteknik för egen del, men han stödde hela tiden framväxten av Hembygdsföreningens presentation på internet, vilket inneburit att föreningen kunnat spela en framträdande roll på denna arena.
Ett av de områden där Arnold fick starkast respons var i föredrag om de barnhusbarn som förts från Stockholm till Ljustorp. Tyvärr var forskningen kring barnhusbarnen ett arbete som  avbröts p.g.a. Arnolds sjukdom.
Arnold samlade på sig mycket grundmaterial som kan bearbetas av andra forskare, då det finns tillgängligt på Landsarkivet i Härnösand.

Det är en glädje att få ha samarbetat med Arnold i 12-13 år och det är med stor sorg och saknad som denna period tagit slut.

Ljustorp 20141122

Olof Ulander.
Arnold berättar på Hembygdsgården om de barnhusbarn som kom till Ljustorp från Stockholm.
Arnold berättar på Hembygds-gården om Janne Vängmans rötter i Ljustorp.
På jakt efter en dammrest vid Mjällån. Arnold pekar ut riktningen var resterna borde finnas.
Arnold gratulerar den nyblivne arkeologi-doktorn David Loeffler.
Paus i en resa med temat i vikingarnas fotspår.
Utflykt till en bevarad boplats från början av 1600-talet i finnmarken norr om Laxsjön.
Arnold berättar om sågplatsen på Glupen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2014 Olof Ulander

Uppdaterad 20141125