Första sidan  

Kvarndagen i Öppom 2014

Ljustorps Hembygdsförening
  Inledning  
Ljustorps kvarn är en fint bevarad bygdekvarn med gamla anor som inte har visats för allmänheten tidigare. Under vintern 2013/2014 har en studiecirkel studerat kvarnens historia och teknik med målet att kunna visa kvarnen för allmänheten och dokumentera kvarnen i en bok. Kvarnen är byggd i tre våningar för drivning med två st vattenturbiner. Kraften har sedan distribuerats via mängder av remmar till de 7 st malnings- och sorteringsmaskiner som finns.
Kvarnen
har senare elektri-fierats, men den gamla drivningn
är kvar.
Bilden ovan är tagen vid ett besök av studiecirkeln i kvarnen. Lars-Axel Rönngren förklarar för Anita Lindström.
  Den 26 juli 2014  
När de allra första besökarna på Kvarndagen kom gående längs Mjölnarvägen möttes de av denna syn. Rakt fram det stora tältet där Hembygdsföreningen bjöd på smakprov av kams och kornmjölskakor. Där kunde man också sitta ner och låta sig smaka av gott kaffebrod till sitt te eller kaffe. Till höger om fikatältet serverades kolbullar och längst till höger kunde man testa sina kunskaper om fröer, delta i ett lotteri eller köpa den för dagen nya boken om kvarnen och dess historia samt köpa nymalt kornmjöl från byn Öppom.
Längst till vänster står en liten skylt som är uppsamlingsplats inför nästa visning av kvarnen som ligger i backen längst ned till vänster.
Foto Olof Ulander
Brännande sol och runt 30 grader i skugggan krävde att det fanns gott om skydd för solen. Här är bord för att delta i tävlingen att känna igen frösorter, lotteri och försäljning av böcker och mjöl. Foto Katarina Rönngren
Tävlingen om att känna igen frösorter och försäljning av lotter sköttes av Agnes Perälä, Emma Sjöström och Johanna Rönngren.
Foto Lena Liljemark.
Tretton frösorter presenterades i burkar med genomskinliga lock och man fick tre alternativ för varje burk. Många deltog i tävlingen och tre stycken fick 12 rätt. Genom lottning utsågs en av de tre, Per Dahlin, till vinnare.
Alla olika fröer hade ställts till förfogande av Lantmännen och producerats av Svalöv.
Foto Katarina Rönngren
Klockan 11 startade Kvarndagen och då kom också publiken punktligt. Märta Rönngren och Anita Lindström fick fullt upp med utskänkning. Till höger i bilden syns kvarnens nuvarande ägare Henrik Rönngren. Foto Katarina Rönngren.

Kolbullar är alltid populärt och sköttes av specialisterna Barbro och Lars-Erik Nilsson. Torsten Sundberg väntar på sin kolbulle.
Foto Lena Liljemark.

Dagens höjdpunkt för de flesta var ändå visningen av kvarnen. En gång i halvtimmen släpptes en ny grupp fram. Foto Lena Liljemark.

Presentationen av kvarnen gjordes i två steg. Först samlades gruppen i ett tält utanför kvarnen. Målet var att skapa en förförståelse av malningsprocessen i sin helhet innan man kom in i kvarnen med alla sina maskiner spridda över tre våningar. Foto Lena Liljemark.

Den första gruppen får sin genomgång av kvarnens huvudprocess av Torsten Sundberg som också ordnat en bildutställning av kvarnens olika delar. Foto Olof Ulander.
I centrum för Torstens presentation var denna oljemålning som är en genomskärning av kvarnens tre våningar. Läs Torstens manus här. De olika processerna som skrädning, rensning, sortering, malning och krossning beskrivs alla med sina maskiner i den bok Olof Ulander skrivit. Olje- målning av Torsten Sundberg. Foto Olof Ulander.
Inne i kvarnens relativa mörker och svalka väntade sedan Olof Ulander för att få visa de olika maskinerna och förklara dess funktioner. Läs Olofs minnesanteckningar här. På bilden visas den viktiga skrädesmaskinen som skalade sädeskornen innan de maldes. Tack vare skrädesmaskinen kan man få ett någorlunda rent mjöl. För att öka känslan av en fungerande kvarn spelades ljudet från Nässjö kvarn under en del av visningen. Du kan lyssna på kvarnen här. Det man hör är hur den stora kvarnstenen startar, säd knackas fram till ögat för malning och slutligen stannar allt.
Under Kvarndagen besökte även Stig Nordin (86 år), kvarnens siste mjölnare, kvarnen och gladdes åt den presentation kvarnen fick. Foto Olof Ulander.
Väl ute ur kvarnen fanns det möjlighet att köpa ekologiskt odlat kornmjöl från Öppom, malt på Nässjö kvarn strax norr om Ramsele, av mjölnare Felix Henriksson. Foto Lena Liljemark
Fram och baksida på påsarna. Mjölet i påsarna är malt av säd som familjen Rönngren har skänkt. Vi var några stycken i studiecirkeln som den 2 juli åkte till Nässjö kvarn som är byggd ca 1909 och som liknar Ljustorps kvarn. Vi hade med oss 300 kg kornsäd varav 100 kg maldes och 200 kg lämnades som ersättning. Av de 100 kg blev det 70-80 kg mjöl som hade god åtgång under kvarndagen. Etiketter Olof Ulander.

Boken Ljustorps kvarn som skrivits och gjorts av Olof Ulander såldes för första gången av Ulla-Britt Ulander och Maria Andersson. Boken ges ut av Ljustorps Hembygdsförening och innehåller såväl kvarnens historia som en dokumentation av maskiner och kvarnen som som helhet. Boken har getts ut i en liten upplaga och finns att köpa på Hembygdsföreningen eller via denna hemsida.
Foto Lena Liljemark

Kvarndagen uppmärksammades även av Sundsvalls tidning och Dagbldet.

Kvarndagen avslutades programenligt kl 15 och hade då besökts av ca 120 personer.

6Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2014 Olof Ulander
20140819
Uppdaterad 20140917