Första sidan  

Lagfors kyrka återinvigs

Ljustorps Hembygdsförening

Söndagen den 21 juli 2013 återinvigdes Gustavs kyrka i Lagfors efter en omfattande yttre renovering. Den viktigaste åtgärden var att lägga nytt takspån. Kykoherde Thord Hägglund ledde invigningen och kunde berätta att takspånen var flera centimeter tjocka och väl intjärade. Kyrkan har även blivit ommålad i en ljusare röd nyans med vita dekorationer som fönster och dörrfoder.

Invigningen var utformad som en musikstund av Sten Ulander med vänner. Bland vännerna ingick John-Erik Westin, vibrafon och dragspel, Magnus elbas, Thord Hägglund fiol och Sten Ulander på keyboard. Musiken man spelade var jazzswing, allsångssånger som fick igång församlingen och några sommarpsalmer.

Efter invigningen serverades det paj och kaffe på Tomat-Ås med mycket tivsamt prat mellan borden, då det bland gästerna var många bekanta som träffades och inte hade setts på länge.

Ingrid Edén, 91 år och som bott i Jällvik och Tuna, berättade senare att hon var med på invigningen efter den förra takrenoveringen 1932-1933.Se bilderna ovan med byggnadsställningar på kyrkan från 1933 och 2013. Hon var då 11 år och det var en stor sak för henne att få följa med sin fostermormor Kristine Edén till invigningen av kyrkan. Hon fick även hälsa på biskopen Ernst Lönegren som ledde invigningen.
Ingrid reflekterade över det långa tidsperspektivet med att konstatera att Kristine Edén var född 1862 och att Ingrid växt upp och bar med sig även det tidsperspektivet.
Ingrid mindes också dikten, som hennes svärfar Theodor Edén (som växte upp i Lagfors) citerade:

”Detta hus är målat rött
liksom en bolagsstuga,
är av tusen stormar nött
men får likväl duga,
ty vi arma laxsjöbor, bredsjöbor,
lagforsbor, ej förmår att bygga
bättre andaktshydda”

Thord Hägglund berättade under sin invigning att takläggaren utlovat en hållbarhet på taket på 90 år om det mättades med tjära de kommande åren. Ingrids perspektiv visar att åtminstånde 80 år har uppnåtts tidigare.

6Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Olof Ulander

Uppdaterad 20130723