Första sidan  

Hjärtstartaren klar att användas

Ljustorps Hembygdsförening
Det har varit en lång resa att få en hjärtstartare till Ljustorp, en resa som nu är nära målet. Många föreningar och enskilda var med och samlade in pengar för inköp av hjärtstartaren. Hjärtstartaren, av märket Zoll AED Plus är inköpt och utbildning i hjärt- och lungräddning har gjorts för tre grupper. Först utbildades den frivilliga brandkåren, sedan personer som arbetar på offentliga platser, som ex affärerna och Bygdegården. I den tredje utbildningsomgången nu i februari deltog övriga frivilliga eller intresserade.
All utbildning har skett genom Röda korset i Ljustorp och varit kostnadsfri för deltagarna. På bilden visar kursledaren Gun-Britt Löfroos ett hjälpschema på Ljustorps hjärtstartare för Sture Forsberg. Hjärt- och lungräddning kräver mycket mer än bara tillkoppling av en apparat, så utbildningen har omfattat två kvällar med teori och praktiska övningar på dockor i naturlig storlek. Det gäller att förstå den situation man ställs inför för att kunna hålla andningsvägar fria, kalla på hjälp och när det behövs göra hjärt- och lungräddning. Hjärtstartaren är en stor hjälp att tolka patientens hjälpbehov och dirigera den som försöker rädda den sjuke. Deltagarna insåg vid övningarna att man helst skall vara minst två som turas om att ge hjälp, då det är mycket jobbigt att ge hjärtmassage.
Här är eleverna på den tredje kursomgången under ett teoriavsnitt. Eleverna är från vänster; Lena Gröning, Olle Liljemark, Magnus Isaksson, Kenneth Andersson, Gun-Britt Sundberg, Margareta Edén, Sture Forsberg, Östen Svedlund, Anita Andersson, Ulla-Britt Ulander, Olof Ulander som tar bilden.
Personal är utbildad, hjärtstartaren är inköpt och Räddningstjänsten håller på att fundera hur utlarmningen ska fungera till den frivilliga brandkåren. Till dess att utlarmningen kommer igång är hjärtstartaren placerad på affären, där den kan hämtas i ett nödläge. Vår hjärtstartare är även registrerad i det nationella Hjärtstartarregistret. När utlarmningsfrågan är löst kommer hjärtstartaren att placeras på brandstationen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Olof Ulander

Uppdaterad 20130303