Första sidan  

Fest för aktiv 70-åring

Ljustorps Hembygdsförening

Då många föreningar kämpar med att behålla intresset för sin verksamhet i konkurrens med allt annat som pockar på uppmärksamhet som TV och internet med sina sociala medier är Ljustorps Centerkvinnor en i högsta grad levande förening. Torsdagen den 12 maj hade man samlats för att fira föreningens 70-åriga verksamhet. Föreningen bildades den 13 maj 1941 hos Alma Laurin i Edsta. De övriga grundarna var: Ellen Edstedt, Karin Helmersson, Nella Sjödin, Alma Svärd, Maria Bergman, Vera Bergfors, Anna och Lydia Westerlund. Barn, barnbarn och barnbarnsbarn till Anna Westerlund är medlemmar i föreningen.

Vad har då föreningen sysslat med under sina 70 år? De allra flesta i Ljustorp har kommit i kontakt med föreningens verksamhet genom bl a den barnfest, som ordnas i början på varje år och som år efter år har en stadig publik med lika många vuxna som barn. Föreningen förtsätter också traditionen med skördehögtid i kyrkan på hösten och säsongen avslutas varje år med en julfest på Bygdegården till vilken alla är välkomna. Tillsammans med Centerpartiet utgör man den politiska styrningen av Svenska kyrkan i Ljustorp och deltar i några av de kommunala nämnderna med sina medlemmar. Ett av de senare projekten är att tillsammans med Ljustorps Röda Kors skaffa en hjärtstartare till Ljustorp som skall skötas av Ljustorps frivilliga brandkår. Det projektet har stöttats av även andra föreningar nämligen Sockenföreningen och PRO. För många av de 61 medlemmarna ligger nog ändå den stora betydelsen på de månatliga medlemsträffarna och det sociala nätverk som dessa skapar. Man har helt enkelt kul tillsammans.

Den här kvällen firade man sitt jubileum med en sång skriven av Mainy Nilsson. Man sjöng den och många av de sånger som skrivits inför varje jämnt 10-tal år som föreningen verkat. Alla sånger och föreningens historia var samlat i två häften sammanställda av föreningens ordförande Ulla-Britt Ulander.
Middagen avnjöts hos en av Ljustorps kvinnliga företagare, Lea Hörnström på Tomat-Ås med Leas goda buffé och en fint dekorerad jubileumstårta.
Några av föreningens äldsta och fortfarande mycket aktiva medlemmar förärades ett Centerbrosch i form av en fyrklöver som uppskattning för sitt engagemang. Dessa var Elsy Lindström, Göta Frölander, Eva Malmsberg, Anne-Marie Byström och Ingegerd Hägglund (inte närv). Tre av de yngsta medlemmarna, Pernilla Forsberg, Marie-Louise Edström och Marie Lundberg, berättade från Centerkvinnornas förbundsstämma, som just hållits på Södra Berget i Sundsvall.

Jubiléet lockade 26 medlemmar. Bakre raden från vänster: Carina Frölander, Rut Unander, Ulla Sjölund, Karin Höglund, Inga-May Perälä, Kerstin Ödlund, Laura Rankila, Harriet Sällström, Mainy Nilsson, Inger Andersson, Märta Hallström.
Mittraden från vänster: Göta Frölander, Gudrun Sjödin, Valgit Backlund, Ingrid Åslin, Anne-Marie Byström,Greta Nilsson, Eva Malmsberg, Elsy Lindström
Främre raden: Ulrika Sjöström, Pernilla Forsberg, Marie-Louise Edström, Marie Lundberg, Anette Sjöström, Elise Edén Carlsson, Ulla-Britt Ulander.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20110514