Första sidan  
   

Var ligger trappstegen i Trappstegsberget?

Ljustorps Hembygdsförening
När en plats har fått namn efter en person som ex Henriksmyran är kopplingen lätt att förstå och ibland kan man även hitta igen vilken person det var som har fått sitt namn bevarat för framtiden. Andra namn kan vara svårare att förstå som ex Burtjärn men ändå lätt att acceptera eftersom det bara känns som ett namn. Ett berg som däremot heter Trappstegsberget måste ha något med trappsteg att göra. När jag började höra mig för om det fanns några trappsteg fick jag genast veta att jovisst de fanns. Efter att ha varit ute och letat med först en och sedan med en annan vanligtsvis välorienterade personer som båda trodde sig veta var trappstegen fanns, men inte hittade dem, var det inte så självklart längre.
Sture Forsberg fick dock höra om problemet. Sture har en sommarstuga i närheten och är väl förtrogen med Trappberget i Edsta by. Han gick till platsen, rensade bort allt skräp som med åren samlat sig i skrevorna och vips var den där, trappan som givit berget sitt namn. Sture har också hängt upp plastband för att göra det lättare att hitta till platsen.
Trappstegen verkar vara en naturens nyck och inget som människan har åstadkommit. Trappstegsberget är ganska ogästvänligt då det är tvära bergsväggar på långa sträckor och det bara finns några rimliga passager från öster. Trappstegen finns på den sydligare passagen och underlättar bestigandet av berget.
Som hjälp att hitta trappstegen se nedanstående bild och GPS-uppgifter.
Position Latitud N Longitud E Not
Startpunkt 62 39.327 17 17.737 Stigen börjar vid soptunnorna
Stig 3 62 39.355 17 17.769  
Stig 2 62 39.423 17 17.953  
Stig 1 62 39.438 17 17.962  
Trappstegen 62 39.447 17 17.932  
Precis när man kommit upp för trappan når man en nivå med en strålande utsikt. Man ser över hela dalen och längst bort skymtar Frötunabacken. Kyrkan är skymd av några grenar. Att det varit ett omtyckt ställe att vila ut på framgår av eldplatsen i förgrunden och en nästan helt nedmultnad bänk där fotografen står. Ulla-Britt Ulander gläds åt utsikten.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20110501