Första sidan  
   

Alla hjärtans dag i Ljustorp

Ljustorps Hembygdsförening

På Alla hjärtans dag slog två föreningar i samarbete upp Bygdegårdens portar för en gemensam kväll.
Ulla-Britt Ulander, Ljustorps Centerkvinnor och Doris Elfström, Röda Korset i Ljustorp enades för ett halvår sedan att gå tillsammans för att skaffa en hjärtstartare till Ljustorp. Båda föreningarna har agerat på var sitt håll tidigare och hjärtkvällen var den första gemensamma aktiviteten.

Ljustorps kyrko och hembygdskör inledde kvällen med att sjunga Hjärtats saga och det blev klart att den här kvällen inte bara skulle handla om fysiska hjärtan utan även kärlek och smärta.

Inbjuden talare var överläkaren på hjärtintensiven vid Sundsvalls sjukhus, Mona Lycksell, som ägnade en timme åt att tala om hjärtsjukdomar och hur man kan behandla de vanligaste hjärtsjukdomarna. Alla har vi väl hört i debatten att i sjukvården är mannen normen, utan att riktigt ha förstått bakgrund och konsekvenser. Lycksell ägnde ordentlig tid till att berätta om hur läkemedel normalt testades ut på enhetliga grupper som värnpliktiga män, vilket ger möjlighet att dra säkra slutsatser. Att testa på kvinnor är mycket svårare då bl a menstruationscykeln påverkar testresultaten på ett svårberäknat sätt. Effekten blir att dimensionering av medicin för personer, som avviker från testgruppen blir mer osäker. Lycksell ansåg dock att stora framsteg hade gjorts de senaste tio åren. När man får problem med hjärtat är tiden fram till att man kan påbörja åtgärder kritisk för att undvika framtida men eller att i många fall överleva. Mona berättade om många händelser som inträffat under de ca 40 år hon verkat som läkare. Speciellt kvinnor väntar med att åka in till akuten tills någon kommer hem och kan skjutsa. Mona betonade att det är bättre att åka ambulans än att åka egen bil till akuten. Orsaken var att ambulanspersonalen påbörjar omedelbart en behandling och när man kommer till sjukhuset är man där beredda att ta vid med rätt åtgärder. Vid hjärtstillestånd är tiden ännu mer kritisk. Man talar om att hjärtat måste komma igång inom 10 minuter och där risken för bestående men hela tiden ökar. Hjälpen måste således finnas nära och det är därför man ser allt oftare att man placerar ut sk hjärtstartare i befolkningscentra.

Kvällens andre talare var Tomas Åslin från Medelpads räddningstjänstförbund. Tomas gav publiken en lektion i hur man skall agera vid ett misstänkt hjärtstillestånd. Det var många steg innan man kom fram till att eventuellt använda hjälpmedlet hjärtstartare. Hjärtstartaren var inget undermedel som ersatte tidigare metoder utan ett komplement till vanlig hjärt-lungräddning.. Själva hjärtstartaren är en avancerad maskin som med hjälp av elektroder, som man via röstbesked uppmanas fästa på patienten, analyserar hjärtaktiviteterna. Sedan guidar apparaten vidare vilka åtgärder som skall vidtagas. Även Tomas underströk vikten av att agera snabbt och det blev alldeles uppenbart att Ljustorparna inte kan åka till Söråker och låna en vid behov. Det skulle behövas flera i Ljustorp med tanke på de avstånd som finns. Det var säkert många som fick sig en tankeställare om sina egna kunskaper i livräddning, om man skulle ställas inför en situation där det skulle behövas.
Till kaffet fick man tilltugg som våffelbitar med god röra, kakor och gelégodis, allt i form av hjärtan. Drygt 70 personer kom till hjärtkvällen och gav ett ordentligt tillskott till insamlingen. Nu är sammanlagt två tredjedelar mot målet, en hjärtstartare i Ljustorp, uppnått.
Kören avslutade kvällen med låten Tillsammans, där andra versen inleds med "Tillsammans låt hjärtat vara med i allt vad du säger och gör".

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Olof Ulander

Uppdaterad 20110218