Första sidan  
   

Påskspel för
skolbarnen

Ljustorps Hembygdsförening
Inför Påsken varje år bjuds skolbarnen in till ett påskspel i Ljustorpskyrka. Det är kyrkans personal och personer i kyrkorådet, som uppför ett enkelt skådespel för att belysa Jesus väg till korset och uppståndelsen. Komminister Tord Hägglund agerade berättare.
Från skolan kommer förskoleklassen och elever upp till 5:e klassen. I väntan på att spelet kan börja var det mycket trevligt surr i bänkraderna.
Spelet inleds med att prästerskapet funderar på hur man skall hitta Jesus och kunna ställa honom inför rätta. Under tiden samtalar Jesus med sina lärljungar och berättar att han skall bli förrådd av en av lärljungarna. Jesus spelades av kantorn och drivkraften bakom spelet, Agneta Granlöf.
Judas kommer sedan till prästerna och vill sälja sin kunskap om var Jesus är någonstans.
Efter att Judas pekat ut Jesus så griper en soldat honom. Soldaten spelades av kyrkvaktmästaren Mats-Ingvar Perälä, iklädd en gammal brandsoldathjälm ur Ljustorps brandkårs historia. Mats- Ingvar föll väl in i rollen och bankade högt och ljudligt på Jesus med hjälp av sitt svärd. (Agneta var förberedd med ett tjockt inlägg i ryggen.) Agneta kände sig efteråt tvungen att förklara för barnen att Mats-Ingvar och hon i verkligheten var goda vänner och arbetskamrater.
Jesus hamnar så småningom inför Pontius Pilatus, som frågar publiken om Jesus eller rövaren Barabas skall släppas fri. Någon vuxen ropar "Släpp Barabas fri" och barnen faller snabbt in och ropar även de på Barabas frigivning. Ingen stod upp för Jesus.
Någon korsfästning visade man inte utan, Jesus död markerades av att han med bår bars till grottan i form av ett plasttält. Jesus blodiga händer som hängde ut från den övertäckta båren åstadkom ett sus genom barnaskaran. Realismen och effekterna räckte väl till för publiken.
Spelet slutade med att de två sörjande kvinnorna kom till grottan och fann att Jesus var borta och en ängel, Inger Andersson-Sjödin, förklarade att Jesus var uppstånden!
När spelet var slut väntade Gunnar Höglund och Kjell Sjödin utanför med grillade korvar och saft i långa banor. Det var fri backning och de hungrigaste hann med sju korvar, innan det var dags att återvända till skolan. Man kan fråga sig hur det blev med skollunchen den dagen, för att inte tala om lunchkoman!

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2010 Olof Ulander

Uppdaterad 20100417