Första sidan

Alla bjälkar på plats i kyrktornet

Ljustorps Hembygdsförening
Det mödosamma arbetet med att passa in de väldiga bjälkarna i kyrktornet som ersätter de utruttna har nu avslutats. Tomas Nylander var så glad över framsteget att han bjöd in kyrkans personal och de antikvariskt ansvariga till kaffe och tårta i Församlingshemmet den 3 november.
Kantorn Agneta Granlöf gladde sig speciellt då det nu ser ut att vara möjligt att använda kyrkklockorna, kanske redan till Advents-högtiden. Ombyggnaden av kyrkklockornas infästning i kyrktornet har fört med sig att man blivit påminda om att det faktiskt finns plats för ytterligare en klocka, förutom de två som redan finns där. En till klocka skulle kunna ge en utökad klangbild och kanske möjlighet till en mer avancerad och melodiös ringning. Freja Tjärnberg berättade att hon genom egen erfarenhet blivit varse att det krävs en viss teknik för att få en klocka att låta vackert. Församlingen har dock i Mats-Ingvar Perälä en erfaren ringare, då kyrkan i Lagfors kräver manuell ringning.
Runt bordet sitter från vänster Mats-Ingvar Perälä, Anders Stjärnberg, Tomas Nylander, Peter Bångfelt, Freja Tjärnberg, Agneta Granlöf, Linda Samuelsson, Per-Olof Östberg och Tord Hägglund.
När nu tornet snart är färdigreparerat och alla akuta problem har fått en långsiktig lösning återstår att göra de justeringar i ventilation och fuktskydd, så att skadorna på virket inte återkommer, men där hade man ingen tydlig helhetslösning ännu.
Efter kaffe och diskussioner om framtiden var det dags för ett studie-besök i kyrktornet. Tomas Nylander klättrade upp på en arbetställning och förevisade bjälkarna och deras infästning. Det gick inte att missta sig på hans glädje över att projektet har kommit så här långt. Ändarna på bjälkarna är tjärade och sedan omvirade med kraftig björknäver. Under införandet av bjälkarna har näverhöljet varit skyddat av ett lager med plåt, som sedan med en speciell teknik har dragits därifrån utan att skada näverhöljet. Passningen har varit så precis att det bitvis varit svårt att få loss plåten.
En bild på taket rakt underifrån. När gästerna gått började Tomas Nylander att sänka plattformen några centimetrar så att tyngden flyttades över på de nya träbjälkarna och därmed kan man förbereda att ta bort de tillfälliga järnbalkar som ligger vinkelrätt mot träbalkarna. Att den stora tyngden kunnat flyttas från två väggar till de andra två väggarna har kunnat ske utan att det uppstått några sprickor i putsen. Anders Nylander trodde att det berodde på att väggarna är kallmurade, dvs stenar är med stor pecision staplade på varandra utan något sammanbindande murbruk. Återinvigningen av kyrkklockorna närmar sig snabbt.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20091007