Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


En mästarsnickare i Högland
Nils Sjöström har i hela sitt liv sysslat med trä i någon form. Som utbildad möbelsnickare kom han att gå vidare och utbildade sig till träslöjdslärare. I det yrket var han verksam fram till sin pensionering. Som pensionär har möbelsnickarintresset blommat upp på nytt och många matrumsmöblemang med bord och stolar har vuxit fram i hans trivsamma snickarverkstad i Högland. En serie har fått en design som hämtat inspiration från hembyn Högland och kallas följaktligen Höglandsstolen. Idé-designen kommer ofta från dottern Stina Juhlin, som är industridesigner och verksam i Stockholm. Den soffa som Nils håller på att slutföra i sin verkstad vid mitt besök ingår i en annan serie, som Nils kallar Medelpads-serien. De grundläggande formgivningselementen är hämtade från utställningsmöbler, som gjordes till Baltiska-utställning i Malmö 1914 där varje landsskap hade sina modeller. Genom efterforskning har Nils fått fram originalritningar på stolar som Stina har använt för att skapa en soffa i samma stil. Soffan är under byggnad och ännu inte riktigt sammanfogad, men de rena linjerna och gedigna hantverket lyser ändå klart.
I verkstaden härskar ordning och reda och handverktygen är väl använda, även om den andra sidan av verkstaden innehåller alla nödvändiga professionella maskiner. På en hyvelbänk står ännu ett projekt, ett vackert nyckelskåp, se den övre bildens högra sida, som väntar på att färdigställas. I ett rum innanför verkstaden finns helt stilenligt en annan sida av Nils verksamheter; utrustning för att driva bi-samhällen och producera honung till sommaren. Båda verksamheterna fordrar och ger en inre harmoni och lugn, som man gärna tar med sig när det är dags att lämna Högland.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090221