Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  

Vad smyger
runt ditt hus
om natten?

Ljustorps Hembygdsförening
När vinternatten sänker sig över bygden och Tuna by, kryper man gärna in i värmen och glömmer det som finns därutanför.
En januarimorgon när jag gick för att hämta ved syntes tydliga spår efter ett kraftfullt djur i snön. Djuret hade sprungit i långa språng och tämligen rakt, så det bör ha varit god fart på den lilla vägen som förbinder vårt hus med grannens. Från det första tassen sattes i marken till den sista mätte jag ca 135 cm. Från den sista tassen till den första i nästa cykel mätte jag 170 cm. Dvs den totala "steglängden" var drygt 3 meter.

Två exempel på spårstämplar som verkar vara ca 11 cm långa. Det ser ut som om klorna tar i marken under färden framåt. Men vad var det för djur? Var det varg eller var det lodjur?

Länstyrelsens rovdjursexpert, Gunnar Ledström , säger så här: "Min bedömning är att bilderna visar spår efter ett lodjur. För att göra en 100% bedömning måste man se spåret i verkligheten och följa det en bit..."

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090325