Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Ljustorps hembygds och kyrkokör ger ut en CD

Under de senaste åren har kören förändrats och utvecklats kraftigt. Många yngre har kommit till och mängden mansstämmor har ökat. Det har gett resultat både genom att man lyckats få ett klarare och mer sammanhållet ljud, men också att man lockat till sig ännu fler medlemmar. Kören har är ca 30 medlemmar och kan skapa mäktiga upplevelser.

Ljustorps kyrko- och hembygdskör sjunger i samband med större helger i Ljustorps kyrka. Kören framträder även vid Ljustorps hembygdsförenings firande av sista april och hembygdsdagen i början av juli. Bland övriga regelbundna framträdanden kan nämnas besök på äldreboende och julmarknad. Hälften av körens medlemmar kommer från Ljustorp. Andra medlemmar kommer från bl. a. övriga Timrå och Sundsvall. Agneta Granlöf har varit körens ledare sedan början av 1990-talet.

Vägen till välljud för lyssnaren är dock lång för varje körmedlem. Kören repeterar en kväll i veckan och med extra repetitioner inför de största framträdandena. Vid några tillfällen har man också tagit in hjälp av en erfaren professionell sångare från Operan som också gett varje körmedlem möjlighet att få ledtrådar och stöd för sin individuella utveckling.
Kören bjuder varje år på en sommarkonsert och en julkonsert. 2008 års julkonsert den 21 december lockade hela 240 åhörare till kyrkan, ett gott mått på körens popularitet!
Mot bakgrund av körens framgångar kan det vara lätt att förstå att körens primus motor kantor Agneta Granlöf tyckte att nu var det dags att föreviga kören på en CD. Inspelningsarbetet har skett i Församlingshemmet under våren och hösten 2008 med hjälp av Stefan Edström, Peter Carlsson och Tommy Edström. Allt arbete med skivan har skett på ideell bas.

Musiken på CD:n är glad och lätttillgänglig musik, allt från klassiker som Härlig är jorden till folkvisan Kristallen den fina. Provlyssna på ett stycke ur Kristallen den fina. Agneta säger om sitt urval: "Det skulle vara sånger för hela året och vara till glädje för många".

Bilden på kören ovan finns också på CDn:s omslag.
I bakre raden från vänster: Tord Josefsson, Sven Hedin, Hans Nordlander, Bernt-Olof Lundgren, Roland Pettersson, Rolf Henriksson, Urban Spångberg, Alvar Sandström, Lennart Tjärnberg.
I mellanraden från vänster: Anna Eriksson, Anne Bredin, Katarina Bergfors, Gunhild Nygård, Britta Spångberg, Madeleine Thunfors, Johanna Bergfors, Victoria Lundgren, Karin Bergfors.
I främre raden från vänster: Britt-Mari Borgström, Ulla-Britt Ulander, Bitte Edström, Bodil Mattsson, Barbro Andersson, Inga-May Perälä, Carina Frölander, Sofie Edström
På bilden saknas körmedlemmarna Åsa Eriksson, Eva Malmsberg, Sara de Wahl, Sven-Erik Gruffman.

CD:n finns att köpa i Ljustorps Handel och hos Pärs Handelsträdgård.

Text och bild Olof Ulander


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20090104