Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter augusti

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild augusti
Bild nr 11938. Interiör från maskinsalen i Lagfors kraftstation. Kraftstationen byggdes för skogsbolagens egna behov och var klar ca 1917. På turbinhuset kan man läsa årtalet 1916. Fallhöjden var blott 14 meter och generatoreffekten 300kVA, dvs väsentligt mindre än Rundbackens kraftstion. Läs mer här. De tidiga kraftstationerna saknade reglerutrustning och krävde en ständig och uppmärksam reglering för att rätt frekvens och spänning skulle levereras. Arbetet med att sköta stationerna har gjorts av många ljustorpsbor under de ca 80 år som stationen var i drift. I slutet av sin driftstid var dock stationen automatiserad. Det stora balanshjulet till vänster användes för att öka stabiliteten i varvtalet. Den användes också för att med en planka snabbt kunna bromsa generatorn då den togs ur drift. I mitten av bilden en oljepump med avluftning för att smörja turbinaxlarna. Bilden har ställts till förfogande av Gurli Hammarberg, dotter till tidigare stationschefen vid Lagfors, Nils Hammarberg.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080801