Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter april

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild april

Bild nr 11780. Bilden är tagen 1957 vid en avverkning vid Brasklinsberget, Lagfors. Det är Adrian Andersson som arbetar med en av de tidigaste handburna motorsågarna. Motorn är kringbygd med en stålrörsställning, ungefär som dagens små elkraftaggregat är. Adrian håller i stålrören och sågsvärdet pekar rätt ut. Sågen var så pass otymplig att den enbart användes till att fälla och kapa trädet.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080401