Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Avslutningen på visitationen i Ljustorps församling 2008
Till den avslutande gudstjänsten kom representatnter från hela pastoratet. Det var de två körerna, kyrkonämnden, en stor del av kyrkans personal och en hel del av församlingsmedlemmarna,totalt nästan 100 personer. De två körerna fyllde kyrkans vackra valv med kraftfull sång och solen strålade in genom söderfönstren. Klicka här för större bild.
Kyrkoherden Peter Persman ägnade sin predikan till dagens gudsbegrepp utifrån Fader vår, som han gick igenom versvis för att på det sättet förankra bönen i dagens värld. I bakgrunden tittar bl a St Olof ned på församlingen från 1480-talets religiösa värld.
Körsången utökades med vackert flöjtspel av både kantorn Cecilia Nilsson och Cecilia Holm.

Så var då tiden mogen för den visiterande kontraktsprosten Anna-Maria Larsson att leverera sina intryck och slutsatser av den första visitationen hon själv ansvarat för. Kontraktsprosten inledde med att öppna stämman utan att närmare förklara detta begrepp. Hennes tal var artigt och mycket välformulerat och hon inledde med mycket tack och beröm för det arbete som läggs ned inom församlingarna, inte minst av de frivilliga. Det har ju varit skandaler runt kisthanteringen på andra ställen men hon hade konstaterat att man i pastoratet skötte kisthanteringen bra. Kyrkbokföringen var också bra. I talet fanns påpekanden om sådant som kunde bli bättre, inventarieförteckningarna var inte fullständiga, strategi för att klara en framtid med minskade intäkter behövde utvecklas. En strategi som måste visa hur kärnaktiviteterna, gudstjänster, undervisning, diakoni och mission fokuserades med minskade kostnader. Samverkan över gränserna var nyckelord för att reducera kostnader.
Anna-Maria Larsson sade sig ha mött närhet, värme, god vilja, gemenskap, vision och framtidstro, men framhöll också vikten av att sätta gränser för att undvika utbrändhet. Kontraktsprosten avslutade med att betona viktiga målgrupper för arbetet; familjen, barn och ungdom.

Efter gudstjänsten var det lunch på Församlingshemmet, då det också var tillfälle till frågor. En av de frågor som ställdes kom från Nils-Åke Eriksson som frågade om det var aktuellt med nedläggning av någon kyrka i pastoratet. Svaret blev att det inte var aktuellt.Stämman avslutades därpå. Innan alla skildes avtackades Anette Sjöström, Marie Lundberg och Pernilla Sjöström som jobbat med lunchen.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 200801028