Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Seniorsöndag i kyrkan
Söndagen den 28 september hade Svenska kyrkan bjudit in sina församlingsmedlemmar som fyllt 65 år till en seniorsöndag. Till högmässan kom ca 35 st seniorer som kunde njuta av en gudstjänst med såväl sång av kören som av predikan med fiolspel av komminister Tord Hägglund. Efter gudstjänsten inbjöds till lunch i församlingshemmet.
I samband med lunchen gratulerades den äldste närvarande församlingsmedlemmen Bengt Åström med blommor av Tord Hägglund. Bengt som är född 1918 och som i maj firade sin 90-årsdag.
Lunchen bestod av förrätt, huvudrätt och kaffe med kaka och smakade alldeles utmärkt. På bilden är det kyrkorådets ordförande Freja Tjärnberg som serverar och bakom henne jobbar kyrkorådsledamöterna Gunnar Höglund och Inger Andersson med att få fram mer mat.
Seniorsöndagen är en modernisering av "De gamlas dag" som har gamla traditioner. På bilden ovan är det ett 60-tal personer som samlats omkring 1931 för att fira de gamlas dag. Då var befolkningen 2,5 gånger fler än idag i Ljustorp så det var aningen fler besökare relativt befolkningen 2008 än 1931. Intresset för de gamlas dag verkar stå sig.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 200801017