Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Ett stort lyft i Ljustorp
Tidigare i år köpte familjen Eriksson i Rogsta ovanstående fastighet i Björkom. Åkern har man dikat och nu var det dags att åtgärda boningshuset. Huset ligger direkt i anslutning till vägen, vilket med dagens trafik gör huset olämpligt för bostadsändamål. Huset byggdes 1928-1929 av Konrad och Magna Ulander och då var vägsträckningen annorlunda, men med 1930-talets vägbyggnationer hamnade vägen där den är idag. John Eriksson ovan planerar att bosätta sig på fastigheten och kom fram till att kvaliteten på byggnaden var så bra att den kunde användas.
Virket i byggnaden kommer från en mars på Wikmans gård i Jällvik, som såldes för 500 kr till Konrad och Magna Ulander. Troligen var det ovanstående byggnad som användes och den kan mycket väl ha rötterna i 1700-talet. Grunden till huset byggdes av Nicke Larsson, bror till Magna.
Efter mycket funderande kom John fram till att det skulle gå att lyfta hela huset till en ny grund längre in på tomten och fredagen den 8 augusti var det dags. På bilden ovan har lyftkranarna kommit på plats och man håller på att välja anslutningskrokar och kedjor för jobbet.
För att kunna både lyfta och vrida huset på ett kontrollerat sätt använde Norrlandskranar två stycken maskiner, som skulle samarbeta om lyftet. En viktig fördel med detta var att man inte klämde huset i överkant.
När alla lyftanordningar var på plats lyfte man försiktigt och kontrollerade hur mycket huset vägde. Johns egna beräkningar slutade på 37 ton, vilket bekräftades av de inbyggda vågarna i kranarna som visade på 36 ton. Det knakade lite i huset men det höll samman. Nu gällde det bara att de båda lyftkranarna skulle kunna samarbeta mot den nya grunden som stod beredd.
Det blev att försöka lirka huset mellan kranarna, vilket inte var helt trivialt då marginalen var liten.
När huset började närma sig den nya grunden fick man en känsla av att det här skulle gå bra. Nu gällde det att den nya grunden hade rätt mått och att kranförarna lyckades få ned huset på exakt rätt ställe.
Arbetet leddes av Tommy Svedin (till höger) som placerade ut en man i varje hörn och dirigerade kranar och manskap med handrörelser och radiokommandon. Här är det Nils-Henrik Eriksson som passar in sitt hörn.
Byggherren John Eriksson skötte också ett hörn. Inpassningen visade sig bli det mest tidsödande delen av jobbet. När man väl hade riktat in huset rätt ville det vrida sig en aning, när det sänktes ned de sista centimetrarna och allt fick göras om - gång på gång.
Under hela arbetet som tog kanske 3 timmar var det publik. På bilden ovan syns en kvartett damer som oroligt följer förehavandena. Från vänster Birgitta Ulander, Ulla-Britt Ulander vars pappa, Artur Edén, byggt huset och vars morföräldrar bott i det, Eva Eriksson mamma till byggherren John och systern till John, Åsa Eriksson, som idag bor på gården virket en dag köptes ifrån...
Så äntligen står huset på plats, dörren gick att öppna och efter en snabb inspektion ser John nöjd och avslappnad ut. Familjen fotograferar framgången.
Så här vart det när lyftkranarna försvunnit och allt återgår till det normala. Inplaceringen ser harmonisk ut. Huset med troliga rötter (virke) i 1700-talet skall få ett fortsatt nytt och modernt liv!

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080921