Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Hembygdsdagen 2008 med tema Snickarboa
Hembygdsdagen inleddes som vanligt med gudstjänst, denna dag under ledning av den populäre kommunistern Tord Hägglund. Nya gäster var Viksjö spelmansgille, som under hela träffen underhöll med sin musik till besökarnas förnöjelse.
Även kören var på plats och sjöng med stor glöd.
Efter gudstjänsten utdelades en utmärkelse till Olof Ulander, läs mer här.
Tema för årets Hembygdsdag var "Snickarboa". Invigningen av den utställning, som Lars-Erik Nilsson byggt upp, förrättades av Tord Hägglund genom att han klippte av bandet till "boa". I Hembygdsföreningens samlingar finns mycket verktyg som återspeglar den stora roll träbearbetningsverktygen hade för varje gård i gårdagens samhälle. I "Den agrara revolutionen 1700-1870" av författare Carl-Johan Gadd och utgiven år 2000 kan man läsa följande stycke: "Den äldre redskapskulturen, där redskapen till större delen var gjorda av trä, tillät en hög grad av redskapsmässig självförsörjning. Varje bonde eller fullgod dräng förväntades på 1700-talet kunna tillverka åtminstone de delar av redskapen som bestod av trä. I stora delar av landet hade dessutom de flesta gårdar en egen smedja, där bonden själv kunde utföra enklare smidesarbete. Oftast föredrog man dock att anlita specialister till mer avancerat smide som eggjärn ex liar eller arbetet med att förstärka slitna plogbillar, harvpinnar med mera."
Exempel på vad som tillverkades i trä var köksredskap som skålar, mjölktråg, dryckeskannor, slevar, vispar, skedar . För bakning tillverkades bord, brödspadar, degtråg, spjölkar och olika typer av kavlar. För jordbruket och djurhållningen gjordes allehanda redskap som räfsor, kontar, byttor, kärror, kälkar, timmerdoningar, harvar, plogar, rister, lieorvar. För hushållet krävdes också möbler som stolar, bord, sängar, skåp, men också spinnrockar och vävstolar. Verkstaden krävde också en ständig förnyelse av verktyg som yxskaft och andra handtag.
Snickarboa är en ansats att visa dessa verktyg mer åskådligt än tidigare, vilket uppskattades av många besökare under dagen.
Den verkstad som Lars-Erik byggt upp innhåller många verktyg för att bearbeta såväl konkava som konvexa träytor. Läs om "Don för pustning av trätråg mm", "Timmerdrag", "Rits" och "Filklove".
Längst fram på bilden ovan står en svarv med sin drivanordning, läs mer om "Svarvar", "Stocksåg", "Husnavare" och "Tvåmanssåg".
På bilden ovan finns ytterligare en svarv. Denna har trampats som en symaskin för sin drift. Rakt fram och till höger finns verktyg för tillverkning av vattenledningar i trä. Läs mer om "Vattenledningsborr".
Att kunna köpa härligt kryddade och nybakade mjukkakor är en förmån som alltid uppskattas. Ovan är det snickarboa-byggaren Lars-Erik Nilsson, som visar att även han behärskar konsten att grädda mjukkakorna. I bakgrunden jobbar Lars-Axel Rönngren med att paketera färdiga kakor.

I centrum för bakandet styr och ställer som vanligt Märta Rönngren. Här lägger hon med säker hand och med hjälp av spjölken upp kakan på fjälen.
När all deg var gräddad till kakor var också allt sålt.
Under dagen kom och gick det många besökare och som vanligt var det möten överallt mellan bekanta som sällan träffas - det är så en Hembygdsdag skall vara.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080706