Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Klassfest för eleverna i Mellbergs skola 1949-1953

Den första juli var det dags för ännu en klassfest för elever från Mellbergs skola. Man samlades på Rättargården i Lögdö och där väntade en festmåltid med bla hjortstek och många hembakade kakor. Till festen var det många som bidragit med organisation, kakor och inte minst visdiktning. Man sjöng "Ode till Ljustorpsån" och "Rolands sång" och mycket mer ackompanjerat av Guns dragspel. Olof Ulander berättade och visade bilder om Ljustorps historia.
En av de som inte kunde komma var den gamla läraren Sigrid Madison, nu 90 år. Inga-May hade dock pratat med henne och hon kom ihåg sina tid i Ljustorp som en ljus tid.
Det är nu tredje gången som de gamla skolkamraterna återsamlas. Första gången träffades man på Norra Berget och Karin Höglund berättar att då var det lite svårt att känna igen alla. Sedan träffades man på Församlingsgården i Ljustorp och dansade efteråt på idrottsplatsen. Denna gång, på Rättargården, hade man också väldigt trevligt men någon dans blev det inte.
I bakre raden från vänster står Roland Sundberg, Gunborg Jansson, Stig Norberg, Sture Lundquist, Lars-Axel Rönngren, Elsa Edlund, Rolf Bårman, Ing-Marie Lindberg, Örjan Lundquist, Maj-Britt Forsström, Marianne Larsson.
Sittande från vänster Inga-Lisa Nordin, Kjell Ulander, Gullvi Nilsson, Gerda Spaarman, Kerstin Larsson, Inga-May Byström, Karin Ögren, Britt-Marie Mattsson, Anna-Greta Forsström.
Det finns klasskort från den tid det begav sig se bild nr 11451, 11449, 11448 och 11502 . Bildinformation finns i bildarkivet
Den som vill se en större version av bilden ovan kan klicka här.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080901