Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


Miljöpris till Ljustorps fiskevårdsområde
I samband med sitt firande av Världsmiljödagen 2008 passade Timråcentern på att dela ut sitt Miljöpris 2008. Miljöpriset tilldelades Ljustorpsåns fiskevårdsområde (FVO). Motiveringen lyder: Fiskevårdsområdet har på ett förtjänstfullt sätt lyckats starta den process som krävs för att nå målet med att förbättra och återställa den naturliga miljön som gynnar reproduktion av ädelfisk med även övrig flora och fauna i Ljustorpsån med biflöden".
Det var Niklas Edén, 2:e vice ordförande i Timrå kommunfullmäktige och medlem i Centerns Timråkrets, som anförtrotts att hålla talet till pristagaren, som representerades av två styrelsemedlemmar i Ljustorpsåns FVO: Cecilia Englund och Mats-Ingvar Perälä, alla från Ljustorp. Priscermonin hölls i Ljustorps Församlinghem inför ca 70 gäster. I sitt tal berättade Niklas Edén om det snart 15-åriga arbete som föreningens medlemmar lagt ned på att återskapa mer naturliga förhållanden i Ljustorpsån och dess tillflöden för fisk och flora. Flottningsperioden som i större skala pågick i ca 100 år och avslutades 1969 medförde att vattendragen rensades på allt som störde flottningen. Därmed försvann också de för fisken så viktiga stenar och andra skrymslen som de kunde gömma sig i och bakom. För att få tillbaka fisken har dessa viktiga miljöer kunnat återskapas med bl a EU-medel och mycket ideella insatser. Med grävskopor har man kunnat placera ut bl a stora stenar i ån. Bäckar har rensats från hinder, som gamla dammar som inte längre används, för att fisken skall kunna komma fram till sina naturliga lekplatser. Fiskevårdsföreningen har också fört en lång kamp mot kraftbolaget. Det handlar om att kraftbolaget, idag EON, inte tillåter det kontinuerliga minimiflöde, som krävs för att fisken skall kunna överleva.
Resultatet av fiskevårdsområdets arbete är nu att fisket i Ljustorpsån har nationell ryktbarhet men det gäller bara de allra nedersta delarna av ån där det är nystigen fisk som fångas. För framtiden gäller det att få fisken att gå längre och kunna reproducera sig i åsystemet.
Priset består av diplom och ära.
I en kommentar säger Mats-Ingvar Perälä att Ljustorpsåns fiskevårdsområde i år firar sin 40-åriga verksamhetstid i år och att priset både ger en bekräftelse på att samhället värderar de resultat som man uppnått och en ökad styrka för framtiden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080606