Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening


50 procent ökad tillväxt i Ljustorps skogar?

LRF Skogsägarna har sett hur skogens framtida betydelse bara ökar. Skogen skall ge råvara till industrin, tillräckliga områden avsättas för att bibehålla biologisk mångfald, kulturhistoriska lämningar i skogen skall skyddas, rekreation för befolkningen och i framtiden även räcka till nya användningsområden som fordonsbränsle. För att bättre klara de ökande kraven på skogen har LRF Skogsägarna tagit fram ett påkostat studiematerial med syfte att öka tillväxten i skogen på ett för skogsägarna lönsamt sätt. Under ledning av Lars-Axel Rönngren har en studiecirkel hållits i Norrskogs och Vuxenskolans regi under vintern för intresserade skogsägare på Hembygdsgården. Målet att öka tillväxten med 50% var det kanske ingen som trodde på men att det finns väldigt mycket att göra för att öka dagens tillväxt var alla överens om.
Studiecirkeln avslutades med ett besök på några av böderna Bergfors skogsskiften. Deltagarna fick se såväl nygallrade skogar som områden under röjning. En sanning som många strök under på att röja och gallra är den viktigaste åtgärden för ökad tillväxt men exakt hur man gör är mindre viktigt. Det omfattande och imponerande jobb som Bergfors lägger ned på sina skogar verkade dock vara enligt skolboken och stämde många till eftertanke. Efter att ha vandrat runt på skiftena var det dags för avslutning och varmkorvskalas i glatt samspråk om nya tag i skogen. Ljustorps basnäring skogen skall fortsätta att utvecklas när dessa herrar råder blev klart mellan korvtuggorna.

Deltagare i studiecirkeln på bilden ovan var från vänster Lars-Anders Bergfors och bakom honom Anders Mattsson, Nils-Erik Johansson, Rolf Bolander, Robert Lindbäck, Mats Nyberg, John Eriksson, Arnold Thunström, Markus Bergfors, Jan-Erik Melin, Arne Forsberg, L-A Rönngren, Erik Edén och Olof Ulander bakom kameran. De studiecirkeldeltagare som inte deltog i studiebesöket var Valfrid Berg, Nils-Henrik Eriksson och Lars-Göran Frölander


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2008 Olof Ulander

Uppdaterad 20080413