Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter februari

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild februari

Bild nr 11830. Bilden är tagen i slutet av 1940-talet vid byggandet av en ny bro över Mjällån vid Sanna, Kallnäsbron. Bilden togs antagligen av Sixten Nilsson. I förgrunden syns den tidigare bron som troligen byggdes efter översvämningarna 1919 ( alla 7 broar över Ljustorpsån fick då byggas nya). Bortanför den gamla bron har man rest betongformar för den nya hängbron som kom att vara i bruk ca 50 år innan dagens bro kom till. Det är intressant att se hur annorlunda förutsättningarna var jämfört med idag. Det finns inga lyftkranar eller andra maskiner, allt gjordes för hand. Längst upp har man byggt en brygga för att med skottkärra ralla ut betong till valven som stöds av symmetriska fackverk med användning av mycket rundvirke. Det finns inga som helst skyddsanordningar för timmermän och betongarbetare, man fick klättra på gjutformarna och arbeta i besvärliga ställningar.
Bilden har ställts till förfogande av Jan Nilsson.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Olof Ulander

Uppdaterad 20070205