Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Ljustorpskomministern Peter Persman tar ett steg
i karriären.

Söndagen den 22 april mottog församlingarna i Ljustorp, Hässjö och Tynderö sin nye kyrkoherde Peter Persman, som tar över efter den för tidigt bortgångne David Fällman. Peter har varit en omtyckt komminister och det var många som var med på mottagningsgudstjänsten i Hässjö kyrka. Det var ca 120 personer plus körerna från de tre församlingarna och kyrkopersonalen. Även om det var en smula kyligt gav solen gudstjänsten en vacker inramning.

Gudstjänsten leddes av biskop Tony Guldbrandzén. Med var också kontraktsprosten AnnaMaria Larsson för kontraktet Timrå-Sundsvall och komministern Thord Hägglund.

Kantorer och körledare var Agneta Granlöf och Cecilia Nilsson, vilkaledde den sammanslagna kören. Förutom orgel och flygel spelades också trumpet av Hans Reinikka, flöjt Cecilia Nilsson och fiol Thord Hägglund. Den kraftfulla kören gav en stark sångupplevelse till publiken, en upplevelse som förstärktes av de skiftande musikinstrumenten.

 

 

Det är mycket som skall samordnas inför en så stor gudstjänst, varför en genomgång hölls i sakristian med bl a representanter för föreningsverksamhet, konfirmanderna, kyrkvärdar och prästerna som skulle leda gudstjänsten. På bilden Per-Erik Abrahamsson, Gun Holmgren, Peter Persman, AnnaMaria Larsson, Tony Guldbrandzén, Thord Hägglund och Linda Nilsson.
Här instruerar Peter konfirmandledarna, som skall leda tåget in i kyrkan, hur de skall bära kors och ljus.
Processionen är på väg.
Tåget avslutades med föreningsrepresentanter, kyrkvärdar, personalrepresentanter,prästerna och allra sist gick biskopen med sin krackla. Ljustorp representerades av Sockenföreningen i form av Olof Ulander (bakom kameran).
Thord Hägglund framträdde i dubbla roller -dels som gudstjänstledare - dels som känslig musiker.
Peter Persman höll sin första predikan som ordinarie kyrkoherde och talade omkring begreppet den gode herden.
Här förbereder biskopen nattvarden, som senare intogs av det stora flertalet kyrkobesökare. De fyra prästerna på bilden representerar var och en ett steg i den prästerliga hierarkin inom länet. Inom samfälligheten Hässjö-Tynderö-Ljustorp leder kyrkoherden Persman verksamheten med bl a komministern Thord Hägglund. AnnaMaria Larsson leder det kontrakt där vår samfällighet är en av 8 samfälligheter (el större församlingar)och fysiskt omfattar Sundsvall och Timrå kommuner. Biskopen i sin tur leder de kontrakt som finns inom stiftet (Västernorrlands och Jämtlands län)..
Biskopen tackar de medverkande efter gudstjänsten.
Hela kören fick mycket beröm för sitt framförande vid den efterföljande måltiden i församlingsgården, där många tal hölls och presenter överlämnades till Peter.
På en fråga efter gudstjänsten till Peter vad ljustorparna kunde vänta sig av honom i fortsättningen svarade han spontant:-" Ungdomlig entusiasm". Han berättade vidare att han ville fortsätta och utveckla arbetet med ungdomar, tillsammans med den verksamhet kyrkan alltid har stått för.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Olof Ulander

Uppdaterad 20070422