Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Skogsavverkning 2007 i Ljustorp
På Hembygdsföreningens hemsida och böcker finns bilder från gårdagens skogsbruk, det kan därför vara intressant att göra ett nedslag i dagens skogsarbetar värld.
Clas Bogevik från Torpshammar utför under slutet av januari och början på februari avverkning på två olika ställen i Ljustorp åt Prima skog som köpt två stämplingar av privata skogsägare. Man jobbar i ett lag med tre man, en skördare och en skotare. Med tre man kan man köra i två skift på den maskin som har mest att göra. Det gäller att det hela tiden är bra flyt i arbetet då maskinerna är mycket kapitalkrävande, skördaren går på 3,8 miljoner och skotaren ca 2 milj kr.
Skördaren är en spektakulär maskin. Den är stor och tung men samtidigt mycket smidig på att förflytta sig i terängen. Tyngden kan behövas för att enkelt kunna hantera stora träd. När skördaraggregatet sätts mot ett träd, mäter datorerna diametern, föraren matar in trädslag och datorn beräknar med hjälp av prislistan hur man med mest lönsamhet skall såga av just denna trädstam i olika längder. Frammatning och samtidig kvistning sker med den svindlande farten av 4 meter per sekund.
Elegant svänger föraren Markus ned det avsågade trädet där han vill ha det för att kunna lägga lämpliga högar till skotaren.
När maskinen körs framåt kommer en karta upp på datorskärmen framför föraren för att han snabbt och exakt skall kunna orientera sig.
Föraren ser en karta, som ser ut att motsvara en skala på 1:5000, där markgränserna är inritade, men även gränserna för avverkningen och sist men inte minst ser en GPS mottagare till att han också ser sin egen position på kartan, se den lilla gröna punkten.
Skördaraggregatet sett infrån förarpositionen. Hjulen under aggregatet fälls in och trycker fast stammen med rätt tryck som varierar med stammens diameter enligt en kurva som kan justeras för att alltid få ett effektivt tryck som inte skadar virket. Ovanpå stammen på aggregatet sitter en kniv som skär av kvistar. Markus berättade att maskin och aggregat nog var så snabba de behövde vara, han kände inget behov av ökad snabbhet för högre produktivitet. Hans uppfattning var att maskinen var optimal.
Föraren matar in uppgift om trädslag och kvalitetsuppgifter som sedan tillsammans med de uppmätta diametrarna och de valda längderna lagras i datorns minne.
Här håller skotaren på med sin del i arbetsprocessen, att transportera virket fram till lastbilsväg och där lägga de olika kvaliteterna var för sig.
Här släpper Markus av mig från åkturen som var imponerande bekväm. Hytten ställer automatiskt in sig, så att den har rätt lutning hela tiden. När det passar föraren kan han låta datorn informera sig om situationen. Nedan kan man läsa, bl mycket annat, att han producerat 78,4 stammar per timme eller 25,3 kubikmeter virke per timme som för en amatör verkar mycket imponerande. Mindre än en minut per träd - i genomsnitt kan bara imponera.
Precis som gårdagens skogsarbetare stannar man kvar i skogen under arbetsveckan men bor i moderna manskapsvagnar. Den högre produktiviteten gör att man tvingas röra sig över stora områden, så bilen till trots, tar det lång tid hem.
På 50 år har utvecklingen i skogen nått mycket långt men det finns likheter.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Olof Ulander

Uppdaterad 20070205