Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter april

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild april

Bild nr 10120. Bilden är tagen våren 1927 av Bror Berg och visar Viktor och Erik Berg, Uddefors,i arbete med vedsågning. Bror Berg har skrivit följande text på baksidan av kortet; " Ett vårtecken från Medelpads landsbygd, som framgår av bilden är det vedkapning. Detta arbete utföres företrädesvis å våren för att veden skall hinna med att torka över sommaren, å mindre gårdar, som är i avsaknad av elektrisk energi, utföres kapningen på samma sätt som i äldre tider."


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Olof Ulander

Uppdaterad 20060401